Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „CZYN” dysponuje wolnymi:

I.  lokalami użytkowymi :
1/ przy ul. Piłsudskiego 1B/42 o pow. użytk. 50,30m2, wyjściowa stawka czynszu podstawowego 6zł/m2;
2/ przy ul. Królowej Jadwigi 1/234, o pow. użytk.  46,69m2, wyjściowa stawka czynszu podstawowego 10zł/m2;
3/ przy ul. Garncarskiej 6, o pow. użytk. 186,90m2, wyjściowa stawka czynszu podstawowego 6zł/m2;
4/ przy Al.3-go Maja 77/17, o pow. użytk. 46,65m2, wyjściowa stawka czynszu podstawowego 6zł/m2, od dnia  01.02.2020r.;
II.  pomieszczeniem gospodarczym :
1/ przy ul. Garncarskiej 5, o pow. użytk. 66,00m2, wyjściowa stawka czynszu podstawowego 2zł/m2, od dnia 01.03.2020r.;

Czytaj więcej

Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „CZYN”  informuje , że dysponuje  wolnymi miejscami postojowymi :

 nr 1  dla pojazdu samochodowego na parkingu usytuowanym przy ul. Ostroroga 2/6 w Słupsku. Wyjściowa stawka miesięcznej opłaty dzierżawnej za  miejsce postojowe wynosi 35zł + VAT.

 nr 11  dla pojazdu samochodowego na parkingu usytuowanym przy ul. Bogusława X 2A,5,6 w Słupsku. Wyjściowa stawka miesięcznej opłaty dzierżawnej za  miejsce postojowe wynosi 35zł + VAT.

Czytaj więcej

OGŁOSZENIE

Uprzejmie informujemy Państwa, że za właściwe utrzymanie stanu technicznego instalacji centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody, w ramach całodobowej konserwacji

i usuwania awarii, w całych zasobach Spółdzielni, jest odpowiedzialna firma

ENGIE EC Serwis Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku, ul. Kulczyńskiego 6.

 Wszelkie awarie na w/w instalacjach (całodobowo) prosimy zgłaszać po numerami telefonów: 993 lub 59-852 22 97

Czytaj więcej

Informacja dla użytkowników lokali w Słupskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czyn”

Z dniem 09.09.2017 r. weszły w życie zmiany w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawie - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawie – Prawo spółdzielcze, wprowadzone ustawą z dnia 20.07.2017 r. (Dz.U. z 25 sierpnia 2017 r. poz. 1596).

Najważniejsze zmiany:<--break->

Czytaj więcej

Informacja Zarządu dotycząca działań Spółdzielni w sprawie wyłączenia z eksploatacji nadajników na wieży przy ul. Banacha w Słupsku, zgodnie z Uchwałą nr 18/2013 Walnego Zgromadzenia SSM „CZYN”

Czytaj więcej

OSTRZEŻENIE

W związku z docierającymi do Zarządu informacjami  dotyczącymi osób proponujących różne usługi prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i przestrzegamy przed wpuszczaniem nieznanych osób do mieszkań.

Jakiekolwiek prace wykonywane w imieniu Spółdzielni poprzedzane są ogłoszeniami na klatkach schodowych.

Czytaj więcej

Wyniki przetargów

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 02.12.2019r. przetargu nieograniczonego ofertowego na: „Wymianę balustrad schodowych w 6 klatkach schodowych bm. przy ul. Bogusława X 6” wybrano ofertę Usługowego Zakładu Budowlanego – Dekarstwo Adam Krzymowski 76-200 Słupsk Przewodniczący Komisji Przetargowej : Stanisław Leśniak Inspektor Robót Ogólnobudowlanych