KOMUNIKAT

Zarząd SSM „CZYN” informuje, że od 06.07. do 14.08.2020r. wznawiamy  prowadzenie zajęć DLA DZIECI I MŁODZIEŻY w  SDK „EMKA” ul. Zygmunta Augusta 14.

Warsztaty będą prowadzone z zachowaniem zasad bezpieczeństwa sanitarnego.

Uwaga! W warsztatach można uczestniczyć po wcześniejszym zgłoszeniu udziału osobiście lub telefonicznie- nr tel. 59 84 31 459, w godz. 12.00-16.00.

W programie szereg atrakcji !!!
Zapraszamy na WARSZTATY: WOKALNE, CERAMICZNE, DEQUPAGE, TEATRALNE, SPORTOWE, KULODROM-DLA MAŁYCH ARCHITEKTÓW, SZKOŁĘ RYSUNKU, ROBOTYKĘ, GRY XXL, ZUMBĘ KIDS, ZUMBĘ KIDS JUNIOR, BALONOWE SHOW, NAUKĘ GRY NA FLECIE PROSTYM ORAZ POKAZ ILUZJI.

Szczegóły na stronie https://www.czyn.slupsk.pl/emka w zakładce EMKA oraz na www.facebook.com/Dom-Kultury-Emka
ZAPRASZAMY!!!

Czytaj więcej


KOMUNIKAT

  Zarząd Słupskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czyn”  informuje, że od dnia 01 lipca 2020 r. wznawia bezpośrednią obsługę interesantów.
  Podczas wizyty w siedzibie Spółdzielni należy przestrzegać poniższych zasad:
• Po wejściu do budynku należy zdezynfekować dłonie,
• Interesanci zobowiązani są do zakrywania ust i nosa,
• W pokojach biurowych może przebywać jeden obsługiwany interesant,
• Na terenie biura należy zachować co najmniej 2 metrowy odstęp od innych osób.
Jednakże mając na względzie trwający stan epidemii Zarząd Spółdzielni zaleca, aby sprawy, które nie wymagają osobistej wizyty w biurze załatwiać poprzez kontakt elektroniczny: sekretariat@czyn.slupsk.pl lub telefoniczny (numery podane są na stronie internetowej w zakładce – kontakt ).

Czytaj więcej

Zarząd Słupskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „CZYN” informuje, że ze względu na pandemię wywołaną COVID-19, przeglądy kominiarskie w 2020 roku odbędą się poprzez przegląd przewodów kominowych wentylacyjnych i spalinowych kamerą inspekcyjną kominową, bez konieczności wchodzenia do lokali mieszkalnych. Czytaj więcej


Komunikat
Rada Nadzorcza SSM „CZYN” informuje, że zgodnie z uchwałą RN nr 11/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 r. dokonała wyboru Pana mgr inż. Dariusza Filiczkowskiego na funkcję Z-cy Prezesa ds. Techniczno-Eksploatacyjnych.
Z-ca Prezesa rozpocznie urzędowanie z dniem 01 czerwca 2020 r.
Rada Nadzorcza SSM „CZYN”

 

Czytaj więcej

 


KOMUNIKAT

Zarząd Słupskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czyn”  informuje, że w 2020 roku termin odbycia Walnego Zgromadzenia został przedłużony o 6 tygodni od dnia odwołania stanu epidemii.

Powyższy termin zapisano w art. 90 Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-10, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

O terminie Walnego Zgromadzenia, Członkowie Spółdzielni zostaną powiadomieni na piśmie co najmniej 21 dni przed terminem posiedzenia.

Czytaj więcej

       POLICJA OSTRZEGA: NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ

 • UWAŻAJ NA OGŁOSZENIA DOTYCZĄCE SPRZEDAŻY LEKÓW LUB MEDYKAMENTÓW
 • KORZYSTAJ TYLKO ZE SPRAWDZONYCH PORTALI ZAKUPOWYCH LUB AUKCYJNYCH
 • BĄDŹ WYCZULONY PRZY ZMIANIE HASEŁ DO BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ
 • NIE OTWIERAJ LINKÓW Z NIEZNAYCH STRON INTERNETOWYCH
 • NIE ODPOWIADAJ NA PODJERZANE SMS-Y DOT. EPIDEMI CZY PRZERSYŁEK KURIERSKICH
 • UWAŻAJ NA UMOWY I ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE ZAWIERANE PRZEZ INTERNET
 • UWAŻAJ NA NIEPRAWDZIWE INFORMACJE LUB KOMUNIKATY(FAKE NEWSY
 • POSZUKUJĄC INFORMACJI KORZYSTAJ Z OFICJALNYCH STRON INSTYTUCJI PAŃSTWOYCH I SAMORZĄDOWYCH
 • PAMIĘTAJ, ŻE MINISTERSTWO ZDOWIA I INNE SŁUŻBY NIE ZWRACJAĄ SIĘ POPRZEZ SMS LUB E-MAIL Z INFORMACJĄ O PŁATNYCH USŁUGACH
 • NIE WPUSZCZAJ DO DOMU NIEZNANYCH OSÓB (MOŻESZ ŻĄDAĆ OKAZANIA DOKUMENTÓW SŁUŻBOWYCH)
 • UWAŻAJ NA NOWĄ METODĘ OSZUSTWA PPOLEGAJĄCĄ NA WYŁUDZANIU PIENIĘDZY NA LECZENIE OSOBY BLISKIEJ NP. CHOREJ NA COVID-19

SPRAWDZAJ KAŻDĄ NIEPOKOJĄCĄ INFORMACJĘ, ZADZWOŃ DO RODZINY LUB PRZYJACIÓŁ W PRZYPADKU WĄTPLIWOŚCI, POWIADOM TELEFONICZNIE POLICJĘ

BEZPŁATNY NUMER ALAMRMOWY 112

Czytaj więcej

Szanowni Państwo !!!

Powinniśmy uznać, że choroba COVID-19, wywołana wirusem SARS-CoV-2 (koronawirus) jest nową niepokojącą chorobą, ale z epidemiami, nawet pandemiami można sobie radzić we właściwy sposób, a co za tym idzie zdecydowana większość zarażonych ludzi wyzdrowieje.

Zachowajmy spokój i rozwagę. Nie panikujmy. Nie przekazujmy innym niesprawdzonych wiadomości. Zapoznawajmy się na bieżąco z informacjami przekazywanymi przez organy administracji publicznej, uprawnione służby i inspekcje. Nie ma też powodu, by robić nadmierne zakupy.

Zacznijmy stosować najważniejsze środki zapobiegawcze względem COVID-19: często myjmy ręce i zawsze zakrywajmy usta i nos podczas kichania lub kaszlu.

Śledźmy na bieżąco COVID-19 i jego objawy, takie jak gorączka i suchy kaszel, ponieważ strategie i działania będą się zmieniać wraz z poznawaniem kolejnych informacji na temat choroby.

Czytaj więcej

Apel Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 8 marca 2020 r. w związku z występowaniem koronawirusa w Polsce
W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce, w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, apelujemy o przestrzegania zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej i stosowania się do wytycznych służb sanitarnych w zakresie kwarantanny i zasad higieny.

Czytaj więcej


INFORMACJA

1. Zarząd Słupskiej Spółdzielni „Czyn” informuje, że w dniu 30.01.2020 r. Rada Nadzorcza przyjęła rezygnację złożoną przez Pana Cezarego Waśniewskiego z pełnionej funkcji     Z-cy Prezesa ds. Techniczno-Eksploatacyjnych.

2. Rada Nadzorcza oddelegowała Pana Jana Nawackiego do czasowego pełnienia funkcji  Członka Zarządu.

Czytaj więcej

Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „CZYN” dysponuje wolnymi:

I.  lokalami użytkowymi :
1/ przy ul. Piłsudskiego 1B/42 o pow. użytk. 50,30m2, wyjściowa stawka czynszu podstawowego 6zł/m2;
2/ przy ul. Garncarskiej 6, o pow. użytk. 186,90m2, wyjściowa stawka czynszu podstawowego 6zł/m2;
II.  pomieszczeniem gospodarczym :
1/ przy ul. Garncarskiej 5, o pow. użytk. 66,00m2, wyjściowa stawka czynszu podstawowego 2zł/m2, od dnia 01.02.2020r.;

Czytaj więcej

OGŁOSZENIE

Uprzejmie informujemy Państwa, że za właściwe utrzymanie stanu technicznego instalacji centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody, w ramach całodobowej konserwacji

i usuwania awarii, w całych zasobach Spółdzielni, jest odpowiedzialna firma

ENGIE EC Serwis Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku, ul. Kulczyńskiego 6.

 Wszelkie awarie na w/w instalacjach (całodobowo) prosimy zgłaszać po numerami telefonów: 993 lub 59-852 22 97

Czytaj więcej

Informacja dla użytkowników lokali w Słupskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czyn”

Z dniem 09.09.2017 r. weszły w życie zmiany w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawie - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawie – Prawo spółdzielcze, wprowadzone ustawą z dnia 20.07.2017 r. (Dz.U. z 25 sierpnia 2017 r. poz. 1596).

Najważniejsze zmiany:<--break->

Czytaj więcej

Informacja Zarządu dotycząca działań Spółdzielni w sprawie wyłączenia z eksploatacji nadajników na wieży przy ul. Banacha w Słupsku, zgodnie z Uchwałą nr 18/2013 Walnego Zgromadzenia SSM „CZYN”

Czytaj więcej

OSTRZEŻENIE

W związku z docierającymi do Zarządu informacjami  dotyczącymi osób proponujących różne usługi prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i przestrzegamy przed wpuszczaniem nieznanych osób do mieszkań.

Jakiekolwiek prace wykonywane w imieniu Spółdzielni poprzedzane są ogłoszeniami na klatkach schodowych.

Czytaj więcej

Ostatnie przetargi

SSM CZYN ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na przebudowę chodnika na ciąg pieszo jezdny wzdłuż budynków przy il. Królowej Jadwigi 11 , 13 w Słupsku
SSM CZYN zaprasza do złożenia ofert w trybie przetargu nieograniczonego na: remont płyt balkonowych z wymianą balustrad w budynku mieszkalnym przy ul. Mostnika 4 w Słupsku.
SSM CZYN zaprasza do złożenia ofert w trybie przetargu nieograniczonego na remont pokrycia dachowego budynku mieszkalnego przy ul. Parkowej 1 w Jezierzycach.
SSM CZYN zaprasza do złożenia ofert w trybie zapytania o cenę na dostawę i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw nieruchomości nr 26 - karuzela.
SSM CZYN zaprasza do złożenia ofert w trybie zapytania o cenę na dostawę i montaż urządzenia zabawowego na plac zabaw między bm. Piłsudskiego 1B, a Piłsudskiego 1C na nieruchomości nr 32 – huśtawka podwójna.
SSM CZYN zaprasza do złożenia ofert w trybie zapytania o cenę na dostawę i montaż urządzenia zabawowego na plac zabaw przy bm. Zyg. Augusta 20 na nieruchomości nr 29 – piaskownica.
SSM CZYN zaprasza do złożenia ofert w trybie zapytania o cenę na utwardzenie terenu z kostki brukowej z przeznaczeniem pod wiatę śmietnikową przy ul. Słowiańskiej 5 w Słupsku.
SSM CZYN zaprasza do złożenia ofert w trybie zapytania o cenę na remont pokrycia dachowego (dolna część dachu) przy ul. Garncarskiej 1 w Słupsku.
SSM CZYN ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na remont instalacji elektrycznej w częściach wspólnych budynku mieszkalnego przy ul. Bogusława X nr 2A w Słupsku
SSM CZYN ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na remont instalacji elektrycznej w częściach wspólnych budynku mieszkalnego przy ul. Bogusława X nr 1 w Słupsku

Wyniki przetargów

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 10.06.2020r. postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont pokrycia dachowego w budynku mieszkalnym przy ul. Parkowej 1 w Jezierzycach wybrano ofertę złożoną przez Mount Jump Maciej Jusianiec, ul. Bolesława Krzywoustego 13/6, 76-200 Słupsk.
Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 29.05.2020 r. postępowania w trybie zapytania o cenę na: dostawę i montaż urządzenia zabawowego tj. karuzeli na nieruchomości nr 26 wybrano ofertę złożoną przez SIMBA s.c. M. Ćwirzeń, W. Gęsicki, 20-515 Lublin, Zemborzyce Tereszyńskie 74.
Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 29.05.2020 r. postępowania w trybie zapytania o cenę na: dostawę i montaż urządzenia zabawowego tj. huśtawki podwójnej na nieruchomości nr 32 wybrano ofertę złożoną przez „FRAJDA” s.c. Grzegorz Fabian, Agnieszka Giza, 21-030 Motycz, Radawiec Duży 317A.
Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 29.05.2020 r. postępowania w trybie zapytania o cenę na: dostawę i montaż urządzenia zabawowego tj. piaskownicy na nieruchomości nr 29 wybrano ofertę złożoną przez Croquet Sp. z o.o. Szczodre, ul. Trzebnicka 81, 55-095 Mirków.
Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 22.05.2020r. postępowania w trybie zapytania o cenę na: Remont pokrycia dachowego (dolna część dachu) przy ul. Garncarskiej 1 w Słupsku wybrano ofertę złożoną przez Mount Jump Maciej Jusianiec, ul. Bolesława Krzywoustego 13/6, 76-200 Słupsk.
Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 22.05.2020r. postępowania w trybie zapytania o cenę na: utwardzenie terenu z kostki brukowej z przeznaczeniem pod wiatę śmietnikową przy ul. Słowiańskiej 5 w Słupsku. wybrano ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Budowy Dróg sp. z o.o., ul. Kosynierów 5, 76-251 Kobylnica
Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 15.05.2020r. przetargu na remont instalacji elektrycznych w częściach wspólnych budynku mieszkalnego przy ul. Wiejskiej 7 w Słupsku wybrano ofertę firmy: ELEKTRO Adam Gosiewski, ul. Olchowa 14, 76-200 Słupsk.
Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 14.05.2020r. przetargu na remont instalacji elektrycznych w częściach wspólnych budynku mieszkalnego przy ul. Bogusława X 1 w Słupsku wybrano ofertę firmy: Zakład Instalatorstwa Elektrycznego „Elektro-Bart”, ul. Leszczyńskiego 14/1, 76-200 Słupsk
Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 14.05.2020r. przetargu na remont instalacji elektrycznych w częściach wspólnych budynku mieszkalnego przy ul. Bogusława X 2A w Słupsku wybrano ofertę firmy: Zakład Instalatorstwa Elektrycznego „Elektro-Bart”, ul. Leszczyńskiego 14/1, 76-200 Słupsk