Ogłoszenia

Prezydent Miasta Słupska zarządził przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących zakresu Rocznego Planu Konsultacji Społecznych na 2018 rok.


Informacja

Prezydent Miasta Słupska zarządził przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących zakresu Rocznego Planu Konsultacji Społecznych na 2018 rok.

Konsultacje będą trwały od 9 do 30 listopada.

Spotkanie konsultacyjne odbędzie się 20 listopada o godz. 16.30 w Słupskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej przy ul. Niedziałkowskiego 6.

 

Szczegółowe informacje: http://bip.um.slupsk.pl/urzad_miejski/zarzadzenia_prezydenta/27935.html

Spółdzielczy Dom Kultury EMKA

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
Plan zajęć w SDK EMKA na rok 2017/18.
Czytaj dalej

Informacja

 


INFORMACJA

 

1. Zarząd SSM "CZYN" informuje, że w dniu 24-10-2017r. Rada Nadzorcza przyjęła rezygnację złożoną przez Pana Zbigniewa Gałek z pełnionej funkcji Prezesa Zarządu.

2. Rada Nadzorcza oddelegowała dwóch Członków:

  • Pana Dariusza Kurowskiego
  • Panią Annę Kiełbasa

    do czasowego pełnienia funkcji Członka Zarządu  SSM CZYN

3. Rada Nazdorcza powierzyła funkcję Przewodniczącej Rady Pani Grażynie Kalenieckiej

Czytaj dalej

Rewitalizacja WAZÓW - konsultacje


Informacja

 

Prezydent Miasta Słupska ogłasza konsultacje społeczne dotyczące rewitalizacji  parku przy ul. Wazów. Celem konsultacji jest poznanie opinii i propozycji mieszkańców Słupska dotyczących koncepcji zagospodarowania terenu.

Spotkanie konsultacyjne odbędzie się 19 października 2017 roku w Słupskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej przy ul.  Niedziałkowskiego 6 o godz. 16.00

Szczegółowe informacje: http://bip.um.slupsk.pl/ogloszenia/2761.html.

 

 

                                                                                                          ZAPRASZAMYCzytaj dalej

Harmonogram zebrań konsultacyjnych


Zarząd SSM CZYN przedstawia terminy zebrań konsultacyjnych poszczególnych nieruchomości w IV kwartale 2017 roku.

Konserwacja CO


OGŁOSZENIE

Uprzejmie informujemy Państwa, że za właściwe utrzymanie stanu technicznego instalacji centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody, w ramach całodobowej konserwacji

i usuwania awarii, w całych zasobach Spółdzielni, jest odpowiedzialna firma

ENGIE EC Serwis Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku, ul. Kulczyńskiego 6.

 

Wszelkie awarie na w/w instalacjach (całodobowo) prosimy zgłaszać po numerami telefonów: 993 lub 59-852 22 97Czytaj dalej

Informacja dla użytkowników lokali w Słupskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czyn”


Informacja dla użytkowników lokali w Słupskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czyn”

Z dniem 09.09.2017 r. weszły w życie zmiany w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawie - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawie – Prawo spółdzielcze, wprowadzone ustawą z dnia 20.07.2017 r. (Dz.U. z 25 sierpnia 2017 r. poz. 1596).

Najważniejsze zmiany:<--break- />Czytaj dalej

Festyn 2017

Rajd wiosenny 2017

Bal przebierańca 2017

Subskrybuje zawartość