Archiwum

RADA NADZORCZA SSM „CZYN” W SŁUPSKU zaprasza uprawnione podmioty do składania pisemnych ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2017


RADA NADZORCZA SŁUPSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „CZYN” W SŁUPSKU

zaprasza uprawnione podmioty do składania pisemnych ofert

na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2017Czytaj dalej

Komunikat Zarządu ws wyboru Członka Zarządu ds Techniczno-Eksploatacyjnych


KOMUNIKAT

Zarząd SSM "CZYN" informuje, że postępowanie kwalifikacyjne na Członka Zarządu ds. Techniczno-Eksploatacyjnych zostało zakończone.

Rada Nadzorcza nie wybrała żadnego ze zgłoszonych kandydatów.

 

Zarząd SSM CZYNCzytaj dalej

Budrzet partcypacyjny 2017


Szanowni Państwo!

Bardzo prosimy o poparcie zadania budżetu partycypacyjnego Miasta Słupska na rok 2018 zgłoszonego z terenu Naszej Spółdzielni.

Jest to zadanie nr 25 pt. Remont drogi dojazdowej i zagospodarowanie terenu parkingu obejmujący obszar w obrębie ulicy Gryfitki.

Tylko solidarne głosowanie mieszkańców Naszej Spółdzielni stworzy szansę powodzenia tego zamierzenia w roku 2018. Jak również innych zadań zgłoszonych w latach następnych.

Głosować można:

 

 

                                                                                                          ZARZĄD SSM „CZYN”Czytaj dalej

SSM CZYN ogłasza przetarg ustny nieograniczony na uzyskanie pierwszeństwa do ustanowienia prawa odrębnej własności lokali mieszkalnych przy ulicy: Wojska Polskiego 16/4,Jana Kazimierza 20/14, Zygmunta Augusta 76/14


Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn” ogłasza przetarg ustny nieograniczony na uzyskanie pierwszeństwa do ustanowienia prawa odrębnej własności lokali mieszkalnych przy ulicy :Czytaj dalej

  1. Wojska Polskiego 16/4 w Słupsku o pow. użytk. 90,30 m2 wraz z przynależną piwnicą o pow. 6,60 m2 /2-pokojowe, widna kuchnia, II piętro, opomiarowane media, mieszkanie używane/. Przetargowa cena wywoławcza wynosi 130.800 zł, wadium wynosi 6.540 zł.
  2. Jana Kazimierza 20/14 w Słupsku o pow. użytk. 36,26 m2 wraz z przynależną piwnicą o pow. 1,31 m2 /2-pokojowe, widna kuchnia, I piętro, opomiarowane media, mieszkanie używane/. Przetargowa cena wywoławcza wynosi 84.600 zł, wadium wynosi 4.230 zł.
  3. Zygmunta Augusta 76/14 w Słupsku o pow. użytk. 27,70 m2 wraz z przynależną piwnicą o pow. 3,40 m2 /1-pokojowe, widna kuchnia, IV piętro, opomiarowane media, mieszkanie używane/. Przetargowa cena wywoławcza wynosi 74.900 zł, wadium wynosi 3.745 zł.

Uprzejmie informujemy, że od dnia 01.09.2017r za konserwację instalacji centralnego ogrzewania w Jezierzycach i Dębnicy Kaszubskiej odpowiedzialna jest firma ENGIE EC Serwis Sp. z o.o z siedzibą 76-200 Słupsk


O G Ł O S Z E N I E

 

Uprzejmie informujemy, że od dnia 01.09.2017r  za konserwację instalacji centralnego ogrzewania w Jezierzycach i Dębnicy Kaszubskiej  odpowiedzialna jest firma ENGIE EC Serwis Sp. z o.o  z siedzibą 76-200 Słupsk Czytaj dalej

SSM CZYN ogłasza przetarg na najem lokali użytkowych przy ul. Kr.Jadwigi 1/231, Al.3-go Maja 77/14, Banacha 11/152


Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „CZYN”  ogłasza przetarg na:

I. Najem lokali użytkowych:

1. przy ul. Kr.Jadwigi 1/231, o pow. użytk.119,30m2, wyjściowa stawka czynszu podstawowego 4zł/m2, wadium 1150zł.;

2. przy Al.3-go Maja 77/14, o pow. użytk.38,90m2, wyjściowa stawka czynszu podstawowego  4zł/m2, wadium 400zł.;

3. przy ul.Banacha 11/152, o pow. użytk.61,20m2, wyjściowa stawka czynszu podstawowego  10zł/m2, wadium 1050zł.;Czytaj dalej

SSM „Czyn” ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na Członka Zarządu ds. Techniczno-Eksploatacyjnych


Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn”

ogłasza postępowanie kwalifikacyjne

na  Członka Zarządu ds. Techniczno-Eksploatacyjnych

 

Wymagania konieczne:

  1. wykształcenie wyższe techniczne (preferowane budowlane),
  2. co najmniej 5-cio letni staż pracy na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym,
  3. niekaralność za przestępstwa umyślne, w tym skarbowe oraz za składanie fałszywych zeznań,
  4. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

Czytaj dalej

SSM CZYN ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy nawykonanie instalacji ccw, przebudowy instalacji zimnej wody i kanalizacji sanitarnej w budynku SSM czyn przy ul. Banacha 11 w Słupsku

„Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn” 76-200 Słupsk ul. Leszczyńskiego 7 tel. 59 84 32 516 ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy nawykonanie instalacji ccw, przebudowy instalacji zimnej wody i kanalizacji sanitarnej w budynku SSM czyn przy ul. Banacha 11 w Słupsku

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 28.06.2017r. do godz. 10:00

Oferty winny odpowiadać warunkom specyfikacji,którą można pobrać poniżej.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta z możliwością   unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

SSM CZYN ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na odnowienie elewacji z robotami towarzyszącymi budynku mieszkalnego przy ul. Wiatracznej 4E w Słupsku.

Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn” 76-200 Słupsk ul. Leszczyńskiego 7 tel. (0- 59) 84 32 516 ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na:
Odnowienie elewacji z robotami towarzyszącymi budynku mieszkalnego przy ul. Wiatracznej 4E w Słupsku.
Termin składania ofert przetargowych upływa dnia 05.07.2017r o godz. 10:00
Oferty winny odpowiadać warunkom specyfikacji, które można pobrać poniżej.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta z możliwością przeprowadzenia negocjacji cenowych z wybranymi oferentami lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

SSM CZYN ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy nawykonanie instalacji ccw wraz z robotami towarzyszącymi w budynku SSM czyn przy ul. Nad Śluzami 7 w Słupsku

Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn” 76-200 Słupsk ul. Leszczyńskiego 7 tel. 59 84 32 516 ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy nawykonanie instalacji ccw wraz z robotami towarzyszącymi w budynku SSM czyn przy ul. Nad Śluzami 7 w Słupsku

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 19.06.2017r. do godz. 10:00

Oferty winny odpowiadać warunkom specyfikacji, którą można pobrać poniżej.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta z możliwością   unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
Subskrybuje zawartość