Archiwum

Ogłoszenie o dniu wolnym


U  W  A  G  A  !

 

Zarząd  Słupskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czyn”  informuje, że  dnia 30 marca 2018 roku  /piątek/   Biuro Spółdzielni będzie nieczynne
/Dzień wolny za święto 06 stycznia 2018r./

                                                                                                                     

 Zarząd Spółdzielni

Czytaj dalej

SSM CZYN ZATRUDNI INSPEKTORA TECHNICZNEGO ROBÓT SANITARNYCH


Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „CZYN”

76–200 Słupsk ul. Leszczyńskiego 7 

ZATRUDNI

INSPEKTORA TECHNICZNEGO ROBÓT SANITARNYCH

 

       Wymagania:

 • wykształcenie minimum średnie budowlane;
 • uprawnienia budowlane w zakresie instalacji sanitarnej;
 • przynależność do Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa;
 • znajomość obsługi komputera i programu do kosztorysowania.

   

      Aplikacje /CV i list motywacyjny/ należy składać  w sekretariacie Spółdzielni pokój nr 27 w terminie do dnia 26 lutego 2018r.Czytaj dalej

SSM CZYN ZATRUDNI Kierownika ds. techniczno-administracyjnych


Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „CZYN”

76 – 200 Słupsk ul. Leszczyńskiego 7 

ZATRUDNI

Kierownika ds. techniczno-administracyjnych

(umowa na zastępstwo)

       Wymagania:Czytaj dalej

RADA NADZORCZA SŁUPSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „ CZYN ” ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu SSM „ Czyn ”


RADA  NADZORCZA  SŁUPSKIEJ  SPÓŁDZIELNI  MIESZKANIOWEJ „  CZYN ”

ogłasza  postępowanie  kwalifikacyjne  na  stanowisko

Prezesa  Zarządu  SSM „ Czyn ” 

 

Wymagania  jakie  powinien  spełniać  kandydat :

1.  Wymagania  konieczne:

 • wykształcenie  wyższe : preferowane  techniczne ,  ekonomiczne  lub  prawnicze ;
 • udokumentowany  co    najmniej  10  - letni  staż  pracy  ,  w  tym  5  lat  na  stanowisku  kierowniczym;
 • korzystanie  w  pełni  z  praw  publicznych;
 • posiadanie  pełnej  zdolności  do  czynności  prawnych;
 • niekaralność  za  przestępstwa  umyślne  oraz  czy  nie  toczy  się  przeciwko kandydatowi   postępowanie   karne;
 • nie podlegać kryterium określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowisk kierowniczych, członka zarządu spółdzielni lub spółki.

2. Wymagania  dodatkowe -  wskazane  umiejętności  i  kwalifikacje :Czytaj dalej

 • umiejętność  kierowania  zespołami  pracowników
 • posiadanie  kwalifikacji z organizacji i zarządzania;
 • pełna  dyspozycyjność;
 • znajomość  prawa  spółdzielczego  i  zasad  funkcjonowania  spółdzielni  mieszkaniowych.

Bal Przebierańców 2017


Komunikat w sprawie wyboru Z-cy Prezesa ds. Techniczno-Eksploatacyjnych SSM „CZYN”.


Komunikat

Rada Nadzorcza SSM „CZYN” informuje, że zgodnie z uchwałą RN nr 51/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r. dokonała wyboru Pana Grzegorza Lachowicz na funkcję Z-cy Prezesa ds. Techniczno-Eksploatacyjnych SSM „CZYN”.

Z-ca Prezesa rozpocznie urzędowanie z dniem 15 stycznia  2018 r.

Rada Nadzorcza SSM „CZYN”Czytaj dalej

Życzenia 2017


Życzenia radosnych Świąt Bożego Narodzenia,  odpoczynku w rodzinnym gronie oraz wiele sukcesów i spełnienia najskrytszych marzeń  w nadchodzącym Nowym Roku.

życzą

Rada Nadzorcza, Zarząd i pracownicy SSM „Czyn”Czytaj dalej

Zarząd Słupskiej Spółdzielni Mieszkaniowej "CZYN" informuje, że dnia 27 grudnia 2017 roku (środa) Biuro Spółdzielni będzie nieczynne.


U W A G A !

Zarząd Słupskiej Spółdzielni Mieszkaniowej "CZYN" informuje, że dnia 27 grudnia 2017 roku (środa) Biuro Spółdzielni będzie nieczynne.

/Dzień wolny za święto 11 listopada 2017r./Czytaj dalej

SSM „Czyn” w Słupsku wynajmie lokal przy ul. Władysława IV 7A , o pow. użytk.70,14m2, wyjściowa stawka czynszu podstawowego 10zł/m2.


SSM „Czyn” w Słupsku wynajmie lokal przy ul. Władysława IV 7A , o pow. użytk.70,14m2, wyjściowa stawka czynszu podstawowego 10zł/m2.

W dniu zawarcia umowy najmu Najemca zobowiązany będzie do wpłaty kaucji w wysokości 2-miesięcznych opłat czynszowych.

Stawka czynszu nie obejmuje podatku VAT oraz innych opłat zmiennych związanych z użytkowaniem lokalu
Szczegółowe informacje  można uzyskać w biurze SSM ”Czyn” przy ulicy Leszczyńskiego 7   pokój nr 15   lub telefonicznie pod numerem tel. 59 844-76-80.

SSM CZYN ogłasza przetarg ofertowy nadzierżawę miejsc postojowych

 


Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „CZYN” ogłasza  przetarg ofertowy na : Dzierżawę  miejsc postojowych :

     -  nr 16,14 dla pojazdu samochodowego na parkingu  usytuowanym  pomiędzy budynkami przy ul. Bogusława X 2A, 5, 6 w Słupsku.
Wyjściowa stawka miesięcznej opłaty dzierżawnej za 1 miejsce postojowe wynosi 35zł + VAT.
     -  nr 1,2,9 i od 01.01.2018r. nr 13 dla pojazdu samochodowego na parkingu usytuowanym przy ul. Ostroroga 2/6 w Słupsku.
Wyjściowa stawka miesięcznej opłaty dzierżawnej za 1 miejsce postojowe wynosi 30zł + VAT.Czytaj dalej

Subskrybuje zawartość