Archiwum

Komunikat w sprawie wyboru Z-cy Prezesa ds. Techniczno-Eksploatacyjnych SSM „CZYN”.


Komunikat

Rada Nadzorcza SSM „CZYN” informuje, że zgodnie z uchwałą RN nr 51/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r. dokonała wyboru Pana Grzegorza Lachowicz na funkcję Z-cy Prezesa ds. Techniczno-Eksploatacyjnych SSM „CZYN”.

Z-ca Prezesa rozpocznie urzędowanie z dniem 15 stycznia  2018 r.

Rada Nadzorcza SSM „CZYN”Czytaj dalej

Życzenia 2017


Życzenia radosnych Świąt Bożego Narodzenia,  odpoczynku w rodzinnym gronie oraz wiele sukcesów i spełnienia najskrytszych marzeń  w nadchodzącym Nowym Roku.

życzą

Rada Nadzorcza, Zarząd i pracownicy SSM „Czyn”Czytaj dalej

Zarząd Słupskiej Spółdzielni Mieszkaniowej "CZYN" informuje, że dnia 27 grudnia 2017 roku (środa) Biuro Spółdzielni będzie nieczynne.


U W A G A !

Zarząd Słupskiej Spółdzielni Mieszkaniowej "CZYN" informuje, że dnia 27 grudnia 2017 roku (środa) Biuro Spółdzielni będzie nieczynne.

/Dzień wolny za święto 11 listopada 2017r./Czytaj dalej

SSM „Czyn” w Słupsku wynajmie lokal przy ul. Władysława IV 7A , o pow. użytk.70,14m2, wyjściowa stawka czynszu podstawowego 10zł/m2.


SSM „Czyn” w Słupsku wynajmie lokal przy ul. Władysława IV 7A , o pow. użytk.70,14m2, wyjściowa stawka czynszu podstawowego 10zł/m2.

W dniu zawarcia umowy najmu Najemca zobowiązany będzie do wpłaty kaucji w wysokości 2-miesięcznych opłat czynszowych.

Stawka czynszu nie obejmuje podatku VAT oraz innych opłat zmiennych związanych z użytkowaniem lokalu
Szczegółowe informacje  można uzyskać w biurze SSM ”Czyn” przy ulicy Leszczyńskiego 7   pokój nr 15   lub telefonicznie pod numerem tel. 59 844-76-80.

SSM CZYN ogłasza przetarg ofertowy nadzierżawę miejsc postojowych

 


Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „CZYN” ogłasza  przetarg ofertowy na : Dzierżawę  miejsc postojowych :

     -  nr 16,14 dla pojazdu samochodowego na parkingu  usytuowanym  pomiędzy budynkami przy ul. Bogusława X 2A, 5, 6 w Słupsku.
Wyjściowa stawka miesięcznej opłaty dzierżawnej za 1 miejsce postojowe wynosi 35zł + VAT.
     -  nr 1,2,9 i od 01.01.2018r. nr 13 dla pojazdu samochodowego na parkingu usytuowanym przy ul. Ostroroga 2/6 w Słupsku.
Wyjściowa stawka miesięcznej opłaty dzierżawnej za 1 miejsce postojowe wynosi 30zł + VAT.Czytaj dalej

SSM CZYN ogłasza przetarg na najem lokali użytkowych


Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „CZYN”  ogłasza przetarg na:

Najem lokali użytkowych:

1.  przy ul. Władysława IV 7A , o pow. użytk.70,14m2, wyjściowa stawka czynszu podstawowego 10zł/m2, wadium 1090zł.;

2. przy ul. Wiejska 7/45, o pow. użytk. 44,16m2 ,wyjściowa stawka czynszu podstawowego 8zł/m2, wadium 650zł.; od dnia 01.01.2018r.Czytaj dalej

SSM CZYN ZATRUDNI INSPEKTORA DS. ELEKTROENERGETYCZNYCH


Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn”

76 – 200 Słupsk ul. Leszczyńskiego 7  tel. 59 / 844-76-60

ZATRUDNI

INSPEKTORA DS. ELEKTROENERGETYCZNYCH

 

       Wymagania:

 • wykształcenie minimum średnie o kierunku elektrycznym
 • uprawnienia budowlane w zakresie instalacji elektrycznych
 • przynależność do Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
 • doświadczenie zawodowe
 • umiejętność obsługi komputera oraz znajomość programów WORD, EXCEL
 • operatywność i dyspozycyjność.

   

      Aplikacje /CV i list motywacyjny/ należy składać  w sekretariacie Spółdzielni pokój nr 27  w terminie do dnia 08.12.2017r.Czytaj dalej

SSM CZYN ZATRUDNI INSPEKTORA TECHNICZNEGO ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH


Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn”

76 – 200 Słupsk ul. Leszczyńskiego 7  tel. 59 / 844-76-60

ZATRUDNI

INSPEKTORA TECHNICZNEGO ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH

            

       Wymagania:

 • wykształcenie minimum średnie o kierunku budowlanym
 • uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
 • przynależność do Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
 • doświadczenie zawodowe
 • umiejętność obsługi komputera oraz znajomość programów WORD, EXCEL
 • operatywność i dyspozycyjność.

   

      Aplikacje /CV i list motywacyjny/ należy składać  w sekretariacie Spółdzielni pokój nr 27  w terminie do dnia 08.12.2017r.Czytaj dalej

Prezydent Miasta Słupska zarządził przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących zakresu Rocznego Planu Konsultacji Społecznych na 2018 rok.


Informacja

Prezydent Miasta Słupska zarządził przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących zakresu Rocznego Planu Konsultacji Społecznych na 2018 rok.

Konsultacje będą trwały od 9 do 30 listopada.

Spotkanie konsultacyjne odbędzie się 20 listopada o godz. 16.30 w Słupskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej przy ul. Niedziałkowskiego 6.

 

Szczegółowe informacje: http://bip.um.slupsk.pl/urzad_miejski/zarzadzenia_prezydenta/27935.html

RADA NADZORCZA SSM CZYN ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu


RADA  NADZORCZA  SŁUPSKIEJ  SPÓŁDZIELNI  MIESZKANIOWEJ „  CZYN ”

ogłasza  postępowanie  kwalifikacyjne  na  stanowisko

Prezesa  Zarządu  SSM „ Czyn ” 

 

Wymagania  jakie  powinien  spełniać  kandydat :

1.  Wymagania  konieczne:

 • wykształcenie  wyższe : preferowane  techniczne ,  ekonomiczne  lub  prawnicze ;
 • udokumentowany  co    najmniej  10  - letni  staż  pracy  ,  w  tym  5  lat  na  stanowisku  kierowniczym;
 • korzystanie  w  pełni  z  praw  publicznych;
 • posiadanie  pełnej  zdolności  do  czynności  prawnych;
 • niekaralność  za  przestępstwa  umyślne  oraz  czy  nie  toczy  się  przeciwko kandydatowi   postępowanie   karne;
 • nie podlegać kryterium określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowisk kierowniczych, członka zarządu spółdzielni lub spółki.

Czytaj dalej

Subskrybuje zawartość