Skład Zarządu

 
Prezes Zarządu

                      Zbigniew Gałek
  Zastępca Prezesa ds. Techniczno-Eksploatacyjnych

 

           

             


Członek Zarządu ds. Członkowsko-Samorządowych

                       Teresa Kornowska     

 


 Uchwały i Protokoły posiedzeń Zarządu SSM CZYN