maj 2018

Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „CZYN” ogłasza przetarg na najem lokali użytkowych:


Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „CZYN”  ogłasza przetarg na:

Najem lokali użytkowych:

1.  przy Al. 3-go Maja 77/17 , o pow. użytk. 46,65m2, wyjściowa stawka czynszu podstawowego 6zł/m2, wadium 540zł.;

2. przy Al. 3-go Maja 77/13, o pow. użytk. 89,84m2 ,wyjściowa stawka czynszu podstawowego  5zł/m2, wadium 860zł.;

3. przy ul. Mikołajska 5/50, o pow. użytk. 66,90m2 ,wyjściowa stawka czynszu podstawowego   2zł/m2, wadium 320zł.;

4.  przy ul. Piłsudskiego 1B/42, o pow. użytk. 50,30m2, wyjściowa stawka czynszu podstawowego   4zł/m2, wadium 430zł.;

5. przy Al. 3-go Maja 82/29 , o pow. użytk. 24,88m2, wyjściowa stawka czynszu podstawowego   10zł/m2, wadium 450zł.; od dnia 01.07.2018r. w dniu 06-06-2018 lokal został wycofany z przetargu

6. przy ul. Banacha 9/101, o pow. użytk. 36,72m2 ,wyjściowa stawka czynszu podstawowego  5zł/m2, wadium 370zł.; od dnia 01.08.2018r.  w dniu 06-06-2018 lokal został wycofany z przetargu
 


Czytaj dalej

EUSŁUGI

Witamy w witrynie EUSŁUGI.

Witryna umożliwia między innymi :Czytaj dalej

SSM CZYN Poszukuje kandydatów na stanowisko REFERENTA DS. EKONOMICZNYCH


Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn”

76 - 200 Słupsk, ul. Leszczyńskiego 7,  tel. 59  844-76-60

Poszukuje kandydatów  na stanowisko:

REFERENTA DS. EKONOMICZNYCH

Czytaj dalej

SSM CZYN Poszukuje kandydatów na stanowisko KOORDYNATORA DZIAŁU TECHNICZNEGO


Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn”

76 - 200 Słupsk, ul. Leszczyńskiego 7,  tel. 59  844-76-60

Poszukuje kandydatów na stanowisko:

KOORDYNATORA DZIAŁU TECHNICZNEGOCzytaj dalej

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 07.05.2018r. przetargu na wykonanie instalacji c.c.w. wraz z przebudową instalacji gazowej w budynkach przy ul. Władysława IV 1 i 5 wyłoniono jednego wykonawcę - Z.I.S. Instalacje Gazowe i Ślusarstwo, Henr

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 07.05.2018r. przetargu na wykonanie instalacji c.c.w. wraz z przebudową instalacji gazowej w budynkach przy ul. Władysława IV 1 i 5
wyłoniono jednego wykonawcę - Z.I.S. Instalacje Gazowe i Ślusarstwo, Henryk Golec , ul. Wyszyńskiego 1/18 , 76-200 Słupsk.

Festyn 2017


SSM CZYN ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na koszenie trawników w zasobach SSM „Czyn” w Słupsku, Dębnicy Kaszubskiej i Jezierzycach.

Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn” 76-200 Słupsk ul. Leszczyńskiego 7 tel. 59 84 32 516 ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na koszenie trawników w zasobach SSM „Czyn”  w Słupsku, Dębnicy Kaszubskiej i Jezierzycach.

Oferty należy złożyć w terminie do dnia  29 maja 2018 r. do godz. 10:00 .

Oferty winny odpowiadać warunkom specyfikacji, które można pobrać poniżej.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na każdym jego etapie bez podania przyczyn i bez prawa do zgłaszania przez Oferentów roszczeń z tego tytułu.

Wynik przetargu: 
Informujemy, że przetarg nieograniczony ofertowy na koszenie trawników w zasobach SSM "Czyn" w Słupsku, Dębnicy Kaszubskiej i Jezierzycach z dnia 29.05.2018r. został unieważniony.

Informacja Dla Członków Słupskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czyn” dot. Walnego Zgromadzenia Członków w dniu 09.06.2018r.


INFORMACJA

Dla Członków Słupskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czyn” dot. Walnego Zgromadzenia Członków w dniu 09.06.2018r.

Zarząd Słupskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czyn” zawiadamia, że w dniu 09.06.2018r. w Zespole Szkół  Ponadgimnazjalnych nr 1 przy ul. Szczecińskiej 60 w Słupsku odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni w celu wyboru Rady Nadzorczej na kadencję 2018-2021.

Zawiadomienie wraz z porządkiem obrad dostarczono do euroskrzynek.

Przypominamy, że członek uczestniczący w obradach Walnego Zgromadzenia winien okazać dowód tożsamości.

Czytaj dalej