kwiecień 2018

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego w dniach 12.04-18.04.2018 r. przetargu nieograniczonego ofertowego na: „Remonty instalacji elektrycznych w częściach wspólnych budynków mieszkalnych w Słupsku”

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego w dniach 12.04-18.04.2018 r. przetargu nieograniczonego ofertowego na:

 „Remonty instalacji elektrycznych w częściach wspólnych budynków mieszkalnych w Słupsku”

            

  – unieważniono przetarg w zakresie Zadania nr 1, zakres 1 i zakres 2

  – wybrano ofertę firmy Zakład Instalatorstwa Elektrycznego „Elektro-Bart” 76-200 Słupsk –  w zakresie zadania nr 2, zadania nr 3, zadania nr 5, zadania nr 7 – zakres nr 1, 2 i 3Czytaj dalej

SSM CZYN ogłasza przetarg nieograniczony na remont klatki schodowej z robotami towarzyszącymi w budynku usługowo –handlowym przy ul. Garncarskiej 6

Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn” 76-200 Słupsk ul. Leszczyńskiego 7 tel. 59 84 32 516 ogłasza przetarg nieograniczony na :

Remont klatki schodowej z robotami towarzyszącymi w budynku usługowo –handlowym przy ul. Garncarskiej 6

Termin składania ofert przetargowych upływa dnia 15.05.2018 r o godz. 9:45

Oferty winny odpowiadać warunkom specyfikacji , które można pobrać poniżej.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na każdym jego etapie bez podania przyczyn i bez prawa do zgłaszania przez Oferentów roszczeń z tego tytułu.

SSM "CZYN" ogłasza zapytanie o cenę na czyszczenie 7 szt. pionów kuchennych instalacji kanalizacji sanitarnej wraz z ich wymianą na odcinku piwnicy bądź garażu w budynku mieszkalnym przy ul. Słowiańskiej 5 w Słupsku.

SSM "CZYN" ogłasza zapytanie o cenę na czyszczenie 7 szt. pionów kuchennych instalacji kanalizacji sanitarnej wraz z ich wymianą na odcinku piwnicy bądź garażu  w budynku mieszkalnym przy ul. Słowiańskiej 5 w Słupsku.
 

SSM CZYN ZATRUDNI KOORDYNATORA DZIAŁU TECHNICZNEGO


Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn”

76 - 200 Słupsk, ul. Leszczyńskiego 7,  tel. 59  844-76-60

ZATRUDNI

KOORDYNATORA DZIAŁU TECHNICZNEGO

            

       Wymagania:

  • wykształcenie budowlane minimum średnie,
  • uprawnienia budowlane o specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
  • przynależność do Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
  • doświadczenie zawodowe,
  • znajomość obsługi komputera,
  • operatywność i dyspozycyjność.

   

      Aplikacje (CV i list motywacyjny) należy składać  w sekretariacie Spółdzielni, pokój nr 27 w terminie do dnia 11.05.2018r.                        .

Czytaj dalej

INFORMACJA O WZC 2018


INFORMACJA

Dla Członków Słupskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czyn” dot. Walnego Zgromadzenia Członków w dniu 19.05.2018 r.

Zarząd Słupskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czyn” zawiadamia, że w dniu 19.05.2018r. w Zespole Szkół  Ponadgimnazjalnych nr 1 przy ul. Szczecińskiej 60 w Słupsku odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni.Czytaj dalej

SSM CZYN ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na wykonanie instalacji c.c.w. wraz z przebudową instalacji gazowej w nieruchomości nr 26

Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn” 76-200 Słupsk ul. Leszczyńskiego 7 tel. 59 84 32 516 ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na:

Wykonanie instalacji c.c.w. wraz z przebudową instalacji gazowej w nieruchomości nr 26

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 07.05.2018r. do godz. 10:00

Oferty winny odpowiadać warunkom specyfikacji, którą można pobrać poniżej.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na każdym jego etapie bez podania przyczyn i bez prawa do zgłaszania przez Oferentów roszczeń z tego tytułu.

Wynik przetargu: 
Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 07.05.2018r. przetargu na wykonanie instalacji c.c.w. wraz z przebudową instalacji gazowej w budynkach przy ul. Władysława IV 1 i 5 wyłoniono jednego wykonawcę - Z.I.S. Instalacje Gazowe i Ślusarstwo, Henryk Golec , ul. Wyszyńskiego 1/18 , 76-200 Słupsk.

Rajd Wiosenny 2018