marzec 2018

SSM CZYN ZATRUDNI ADMINISTRATORA OSIEDLA


Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn”  76–200 Słupsk, ul. Leszczyńskiego 7,  tel. 59  844-76-60

ZATRUDNI

ADMINISTRATORA OSIEDLA

Wymagania:Czytaj dalej

  • wykształcenie budowlane minimum średnie,
  • znajomość obsługi komputera,
  • operatywność i dyspozycyjność.

Konkurs na Palmę Wielkanocną 2018

Święto Wiosny 2018

KOMUNIKAT w sprawie zmian w Zarządzie SSM CZYN


KOMUNIKAT

Rada Nadzorcza  SSM  „Czyn”  informuje  że:

  1. Z dniem 16.03.2018r. Pani Anna Kiełbasa przestała pełnić czasową funkcję Członka Zarządu.
  2. Rada Nadzorcza uchwałą nr 09/2018 z dnia 20 marca 2018 r. dokonała wyboru Pana Cezarego Waśniewskiego na funkcję Z-cy Prezesa ds. Techniczno-Eksploatacyjnych SSM „CZYN”.
  3. Z-ca Prezesa rozpocznie urzędowanie z dniem 03 kwietnia  2018 r.

Rada Nadzorcza SSM „CZYN”

Czytaj dalej

SSM CZYN ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na wykonanie okresowej kontroli instalacji gazowej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych i użytkowych w zasobach SSM Czyn

„Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn”  76-200 Słupsk ul. Leszczyńskiego 7 tel. 59 84 32 516  ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na wykonanie okresowej kontroli instalacji gazowej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych i użytkowych w zasobach SSM Czyn

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 11.04.2018r. do godz. 10:00Czytaj dalej

Wynik przetargu: 
Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 11.04.2018r. przetargu nieograniczonego ofertowego na wykonanie okresowej kontroli instalacji gazowej w zasobach SSM Czyn, wybrano ofertę firmy Z. I. S. „INSTON” Marian Trojanowski , ul. Grottgera 16A , 76-200 Słupsk.

SSM CZYN ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na remonty instalacji elektrycznych w częściach wspólnych budynków mieszkalnych.

Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn” 76-200 Słupsk ul. Leszczyńskiego 7 tel. 59 84 32 516 ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na remonty instalacji elektrycznych w częściach wspólnych budynków mieszkalnych.

Oferty należy złożyć w terminie do dnia  12 kwietnia 2018 r. do godz. 10:00 .

Oferty winny odpowiadać warunkom specyfikacji, które można pobrać poniżej

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na każdym jego etapie bez podania przyczyn i bez prawa do zgłaszania przez Oferentów roszczeń z tego tytułu.

Wynik przetargu: 
Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego w dniach 12.04-18.04.2018 r. przetargu nieograniczonego ofertowego na: „Remonty instalacji elektrycznych w częściach wspólnych budynków mieszkalnych w Słupsku” – unieważniono przetarg w zakresie Zadania nr 1, zakres 1 i zakres 2 – wybrano ofertę firmy Zakład Instalatorstwa Elektrycznego „Elektro-Bart” 76-200 Słupsk – w zakresie zadania nr 2, zadania nr 3, zadania nr 5, zadania nr 7 – zakres nr 1, 2 i 3 – wybrano ofertę firmy ELEKTRO Adam Gosiewski 76-200 Słupsk – w zakresie zadania nr 4 – wybrano ofertę firmy ENGIE EC Serwis 76-200 Słupsk – w zakresie zadania nr 6 Przewodniczący Komisji Przetargowej : Waldemar Zych Inspektor ds. elektroenergetycznych

Ogłoszenie o dniu wolnym


U  W  A  G  A  !

 

Zarząd  Słupskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czyn”  informuje, że  dnia 30 marca 2018 roku  /piątek/   Biuro Spółdzielni będzie nieczynne
/Dzień wolny za święto 06 stycznia 2018r./

                                                                                                                     

 Zarząd Spółdzielni

Czytaj dalej

Zarząd SSM "CZYN" informuje , że z uwagi na błąd w ogłoszeniu o przetargu na remonty instalacji elektrycznych zostało ono unieważnione.

 

Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn” 76-200 Słupsk ul. Leszczyńskiego 7 tel. 59 84 32 516

 

ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na:

remonty instalacji elektrycznych w częściach wspólnych budynków mieszkalnych.

Oferty należy złożyć w terminie do dnia  12 kwietnia 2018 r. do godz. 1000 .

 Czytaj dalej

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 08-03-2018 przetargu na zakup 4 szt. laptopów na potrzeby SDK EMKA wybrano oferte złożoną przez firmę DOMIKOMP Mariusz Stankiewicz, 76-200 Sławno ul. Lipowa 8b.

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 08-03-2018 przetargu na zakup 4 szt. laptopów na potrzeby SDK EMKA wybrano oferte złożoną przez firmę DOMIKOMP Mariusz Stankiewicz, 76-200 Sławno ul. Lipowa 8b.

Zmiana na stanowisku Prezesa Zarządu


Komunikat

Rada Nadzorcza SSM „CZYN” informuje, że zgodnie z Uchwałą nr 3/2018 z dnia 27 lutego 2018r. dokonała wyboru Pana Grzegorza Lachowicz na funkcję Prezesa Zarządu. Jednocześnie odwołała Pana Grzegorza Lachowicz z funkcji Z-cy Prezesa ds. Techniczno-Eksploatacyjnych

Rada Nadzorcza SSM „CZYN”Czytaj dalej