październik 2017

Informujemy, że w wyniku przetargu z dnia 23.10.2017r. na wykonanie instalacji c.c.w. wraz z przebudową instalacji gazowej w mieszkaniach budynku przy ul. J. Kazimierza 19 nie wyłoniono wykonawcy na realizację prac.

Informujemy, że w wyniku przetargu z dnia 23.10.2017r. na wykonanie instalacji c.c.w. wraz z przebudową instalacji gazowej w mieszkaniach budynku przy ul. J. Kazimierza 19 nie wyłoniono wykonawcy na realizację prac.

RADA NADZORCZA SSM CZYN ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Z-cy Prezesa ds. Techniczno-Eksploatacyjnych


RADA  NADZORCZA  SŁUPSKIEJ  SPÓŁDZIELNI  MIESZKANIOWEJ „  CZYN ”

ogłasza postępowanie kwalifikacyjne

na stanowisko Z-cy Prezesa ds. Techniczno-Eksploatacyjnych

 

Wymagania konieczne:

  1. wykształcenie wyższe techniczne (preferowane budowlane),
  2. co najmniej 5-cio letni staż pracy na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym,
  3. niekaralność za przestępstwa umyślne, w tym skarbowe oraz za składanie fałszywych zeznań,
  4. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

Czytaj dalej

Informacja

 


INFORMACJA

 

1. Zarząd SSM "CZYN" informuje, że w dniu 24-10-2017r. Rada Nadzorcza przyjęła rezygnację złożoną przez Pana Zbigniewa Gałek z pełnionej funkcji Prezesa Zarządu.

2. Rada Nadzorcza oddelegowała dwóch Członków:

  • Pana Dariusza Kurowskiego
  • Panią Annę Kiełbasa

    do czasowego pełnienia funkcji Członka Zarządu  SSM CZYN

3. Rada Nazdorcza powierzyła funkcję Przewodniczącej Rady Pani Grażynie Kalenieckiej

Czytaj dalej

SSM CZYN zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie robót nawierzchniowych

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej brutto na wykonanie w terenie przynależnym Nieruchomości  Nr 38 zabudowanej  bm. Bogusława X 6 w Słupsku  robót nawierzchniowych określonych  „ Opisem przedmiotu zamówienia”

Oferty  prosimy  złożyć  w zamkniętej kopercie, w  sekretariacie  Spółdzielni  w  terminie  do  dnia 07.11.2017r  do  godziny  10:00 .Czytaj dalej

Rewitalizacja WAZÓW - konsultacje


Informacja

 

Prezydent Miasta Słupska ogłasza konsultacje społeczne dotyczące rewitalizacji  parku przy ul. Wazów. Celem konsultacji jest poznanie opinii i propozycji mieszkańców Słupska dotyczących koncepcji zagospodarowania terenu.

Spotkanie konsultacyjne odbędzie się 19 października 2017 roku w Słupskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej przy ul.  Niedziałkowskiego 6 o godz. 16.00

Szczegółowe informacje: http://bip.um.slupsk.pl/ogloszenia/2761.html.

 

 

                                                                                                          ZAPRASZAMYCzytaj dalej

Rajd Jesienny 2017


SSM CZYN ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Z-cy Prezesa ds. Techniczno-Eksploatacyjnych


Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn”

ogłasza postępowanie kwalifikacyjne

na  stanowisko Z-cy Prezesa ds. Techniczno-Eksploatacyjnych

 

Wymagania konieczne:

  1. wykształcenie wyższe techniczne (preferowane budowlane),
  2. co najmniej 5-cio letni staż pracy na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym,
  3. niekaralność za przestępstwa umyślne, w tym skarbowe oraz za składanie fałszywych zeznań,
  4. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

Czytaj dalej

SSM CZYN ogłasza przetarg nieograniczony na: WYKONANIE INSTALACJI C.C.W WRAZ Z PRZEBUDOWĄ INSTALACJI GAZOWEJ W MIESZKANIACH W BUDYNKU SSM CZYN PRZY UL. J. KAZIMIERZA 19

Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn” 76-200 Słupsk ul. Leszczyńskiego 7 tel. (0- 59) 84 32 516 ogłasza przetarg nieograniczony na:
WYKONANIE INSTALACJI C.C.W WRAZ Z PRZEBUDOWĄ INSTALACJI GAZOWEJ W MIESZKANIACH W BUDYNKU SSM CZYN PRZY UL. J. KAZIMIERZA 19
Termin składania ofert przetargowych upływa dnia 23.10.2017r o godz. 10:00
Oferty winny odpowiadać warunkom specyfikacji, które można pobrać poniżej
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na każdym etapie, bez podania przyczyn i bez prawa do zgłaszania przez Oferentów roszczeń z tego tytułu.