wrzesień 2017

RADA NADZORCZA SSM „CZYN” W SŁUPSKU zaprasza uprawnione podmioty do składania pisemnych ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2017


RADA NADZORCZA SŁUPSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „CZYN” W SŁUPSKU

zaprasza uprawnione podmioty do składania pisemnych ofert

na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2017Czytaj dalej

Harmonogram zebrań konsultacyjnych


Zarząd SSM CZYN przedstawia terminy zebrań konsultacyjnych poszczególnych nieruchomości w IV kwartale 2017 roku.

Komunikat Zarządu ws wyboru Członka Zarządu ds Techniczno-Eksploatacyjnych


KOMUNIKAT

Zarząd SSM "CZYN" informuje, że postępowanie kwalifikacyjne na Członka Zarządu ds. Techniczno-Eksploatacyjnych zostało zakończone.

Rada Nadzorcza nie wybrała żadnego ze zgłoszonych kandydatów.

 

Zarząd SSM CZYNCzytaj dalej

SSM CZYN ogłasza przetarg nieograniczony na rozbiórkę betonowej nadziemnej osłony urządzeń technicznych, pokrytych ziemią zlokalizowanej przy ul. Władysława IV w Słupsku.

Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn” 76-200 Słupsk ul. Leszczyńskiego 7 tel. (0- 59) 84 32 516 ogłasza przetarg nieograniczony na:
Rozbiórkę betonowej nadziemnej osłony urządzeń technicznych, pokrytych ziemią zlokalizowanej przy ul. Władysława IV w Słupsku.
Termin składania ofert przetargowych upływa dnia 12.10.2017r o godz. 10:00
Oferty winny odpowiadać warunkom specyfikacji, które można pobrać poniżej
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na każdym etapie, bez podania przyczyn i bez prawa do zgłaszania przez Oferentów roszczeń z tego tytułu.

Budrzet partcypacyjny 2017


Szanowni Państwo!

Bardzo prosimy o poparcie zadania budżetu partycypacyjnego Miasta Słupska na rok 2018 zgłoszonego z terenu Naszej Spółdzielni.

Jest to zadanie nr 25 pt. Remont drogi dojazdowej i zagospodarowanie terenu parkingu obejmujący obszar w obrębie ulicy Gryfitki.

Tylko solidarne głosowanie mieszkańców Naszej Spółdzielni stworzy szansę powodzenia tego zamierzenia w roku 2018. Jak również innych zadań zgłoszonych w latach następnych.

Głosować można:

 

 

                                                                                                          ZARZĄD SSM „CZYN”Czytaj dalej

SSM CZYN ogłasza przetarg nieograniczony na: Remont klatek schodowych z robotami towarzyszącymi w bm. Al 3-go Maja 81.

„Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn” 76-200 Słupsk ul. Leszczyńskiego 7 tel. 59 84 32 516 ogłasza przetarg nieograniczony na:
Remont klatek schodowych z robotami towarzyszącymi w bm. Al 3-go Maja 81.
Termin składania ofert przetargowych upływa dnia 09.10.2017r o godz. 9:45
Oferty winny odpowiadać warunkom specyfikacji, które można pobrać poniżej.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na każdym etapie, bez podania przyczyn i bez prawa do zgłaszania przez Oferentów roszczeń z tego tytułu.”

SSM CZYN ogłasza przetarg nieograniczony na: Remont klatki schodowej zachodniej z robotami towarzyszącymi w bm. Al 3-go Maja 76.

Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn” 76-200 Słupsk ul. Leszczyńskiego 7 tel. 59 84 32 516 ogłasza przetarg nieograniczony na:
Remont klatki schodowej zachodniej z robotami towarzyszącymi w bm. Al 3-go Maja 76.
Termin składania ofert przetargowych upływa dnia 09.10.2017r o godz. 9:45
Oferty winny odpowiadać warunkom specyfikacji, które można pobrać poniżej.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na każdym etapie, bez podania przyczyn i bez prawa do zgłaszania przez Oferentów roszczeń z tego tytułu.”

SSM CZYN ogłasza przetarg nieograniczony na: Remont klatki schodowej z robotami towarzyszącymi w budynku usługowo-handlowym przy ul. Garncarskiej 6.

Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn” 76-200 Słupsk ul. Leszczyńskiego 7 tel. 59 84 32 516 ogłasza przetarg nieograniczony na:
Remont klatki schodowej z robotami towarzyszącymi w budynku usługowo-handlowym przy ul. Garncarskiej 6.
Termin składania ofert przetargowych upływa dnia 09.10.2017r o godz. 9:45
Oferty winny odpowiadać warunkom specyfikacji, które można pobrać poniżej.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na każdym etapie, bez podania przyczyn i bez prawa do zgłaszania przez Oferentów roszczeń z tego tytułu.”

SSM CZYN ogłasza przetarg nieograniczony na: Poszerzenie nawierzchni płyta MEBA przy ul. Bogusława X 6 w Słupsku wraz z robotami towarzyszącym

Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn” 76-200 Słupsk ul. Leszczyńskiego 7 tel. 59 84 32 516 ogłasza przetarg nieograniczony na:
Poszerzenie nawierzchni płyta MEBA przy ul. Bogusława X 6 w Słupsku wraz z robotami towarzyszącymi
Termin składania ofert przetargowych upływa dnia 10.10.2017r o godz. 10:00
Oferty winny odpowiadać warunkom specyfikacji, które można pobrać poniżej.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na każdym etapie, bez podania przyczyn i bez prawa do zgłaszania przez Oferentów roszczeń z tego tytułu.”

SSM CZYN ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na Letnie i zimowe utrzymanie terenów utwardzonych i nieutwardzonych oraz terenów zielonych wraz z pielęgnacją zieleni niskiej.

Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn” 76-200 Słupsk ul. Leszczyńskiego 7 tel. (0- 59) 84 32 516 ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na Letnie i zimowe utrzymanie terenów utwardzonych i nieutwardzonych oraz terenów zielonych wraz z pielęgnacją zieleni niskiej.
Termin składania ofert przetargowych upływa dnia 04.10.2017r o godz. 9:00
Oferty winny odpowiadać warunkom specyfikacji, które można pobrać poniżej.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na każdym etapie, bez podania przyczyn i bez prawa do zgłaszania przez Oferentów roszczeń z tego tytułu.”