sierpień 2017

SSM CZYN ogłasza przetarg na najem lokali użytkowych przy ul. Kr.Jadwigi 1/231, Al.3-go Maja 77/14, Banacha 11/152


Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „CZYN”  ogłasza przetarg na:

I. Najem lokali użytkowych:

1. przy ul. Kr.Jadwigi 1/231, o pow. użytk.119,30m2, wyjściowa stawka czynszu podstawowego 4zł/m2, wadium 1150zł.;

2. przy Al.3-go Maja 77/14, o pow. użytk.38,90m2, wyjściowa stawka czynszu podstawowego  4zł/m2, wadium 400zł.;

3. przy ul.Banacha 11/152, o pow. użytk.61,20m2, wyjściowa stawka czynszu podstawowego  10zł/m2, wadium 1050zł.;Czytaj dalej

SSM CZYN ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na docieplenie dachu z robotami towarzyszącymi bm. Al.3-go Maja 23 w Słupsku.

Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn”  76-200 Słupsk ul. Leszczyńskiego 7 tel. 59 84 32 516 ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na docieplenie dachu  z robotami towarzyszącymi bm. Al.3-go Maja 23 w Słupsku.

Oferty należy złożyć w terminie do dnia  20.09.2017r do godz. 10:00 .

Oferty winny odpowiadać warunkom specyfikacji, które można pobrać poniżej.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta , przeprowadzenia negocjacji z wybranymi oferentami  lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

SSM CZYN ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na utwardzenie nawierzchni gruntowych przy ul. Fabrycznej w Dębnicy Kaszubskiej z robotami towarzyszącymi

Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn” 76-200 Słupsk ul. Leszczyńskiego 7 tel. 59 84 32 516 ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy  na utwardzenie nawierzchni gruntowych przy ul. Fabrycznej w Dębnicy Kaszubskiej z robotami towarzyszącymi

Oferty należy złożyć w terminie do dnia  05.09.2017r do godz. 10:00 .

Oferty winny odpowiadać warunkom specyfikacji, które można pobrać poniżej

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta , przeprowadzenia negocjacji z wybranymi oferentami  lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.Czytaj dalej

SSM CZYN ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na: Remont klatki schodowej w budynku usługowo-handlowym przy ul. Garncarskiej 6 w Słupsku.

Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn” 76-200 Słupsk ul. Leszczyńskiego 7 tel. (0- 59) 84 32 516 ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na: Remont klatki schodowej w budynku usługowo-handlowym przy ul. Garncarskiej 6 w Słupsku.
Termin składania ofert przetargowych upływa dnia 21.08.2017r o godz. 10:00
Oferty winny odpowiadać warunkom specyfikacji, które można pobrać poniżej
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta z możliwością przeprowadzenia negocjacji cenowych z wybranymi oferentami lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

SSM CZYN ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na : Utwardzenie nawierzchni płytą Meba z robotami towarzyszącymi przy nawierzchni asfaltowej zlokalizowanej od strony szczytu południowego bm.Kr. Jadwigi 6 w Słupsku.

„Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn” 76-200 Słupsk ul. Leszczyńskiego 7 tel. 59 84 32 516 ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na : Utwardzenie nawierzchni płytą Meba z robotami towarzyszącymi przy nawierzchni asfaltowej zlokalizowanej  od strony szczytu południowego bm.Kr. Jadwigi 6 w Słupsku.

Oferty należy złożyć w terminie do dnia  22.08.2017r do godz. 11:00 .

Oferty winny odpowiadać warunkom specyfikacji, które można  pobrać poniżej.Czytaj dalej

SSM CZYN ogłasza przetargi nieograniczone ofertowe na : Wymianę nawierzchni chodników zlokalizowanych w terenie pomiędzy bm. Wiatraczna 4 C a 4D w Słupsku

„Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn” 76-200 Słupsk ul. Leszczyńskiego 7 tel. 59 84 32 516 ogłasza przetargi nieograniczone ofertowe na : Wymianę nawierzchni chodników zlokalizowanych w terenie pomiędzy bm. Wiatraczna 4 C a 4D w Słupsku

Oferty należy złożyć w terminie do dnia  22.08.2017r do godz. 10:00 .

Oferty winny odpowiadać warunkom specyfikacji, które można pobrać poniżej.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta ,  przeprowadzenia negocjacji z wybranymi oferentami  lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.Czytaj dalej

SSM CZYN ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na wymianę nawierzchni drogi osiedlowej z robotami towarzyszącymi zlokalizowanej od strony szczytu południowego bm. Piłsudskiego 1A w Słupsku.

 „Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn” 76-200 Słupsk ul. Leszczyńskiego 7 tel. 59 84 32 516 ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na wymianę nawierzchni drogi osiedlowej z robotami towarzyszącymi zlokalizowanej  od strony szczytu południowego bm. Piłsudskiego 1A w Słupsku.

Oferty należy złożyć w terminie do dnia  22.08.2017r do godz. 12:00 .

Oferty winny odpowiadać warunkom specyfikacji, które można pobrać poniżej.Czytaj dalej

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 24.07.2017r przetargu nieograniczonego wybrano ofertę złożoną przez Usługi Reklamowe i Ogólnobudowlane Krzysztof Górak 82-300 Elbląg na „Odnowienie elewacji budynku mieszkalnego z robotami towa

Informujemy, że  w   wyniku  przeprowadzonego w dniu 24.07.2017r  przetargu  nieograniczonego wybrano  ofertę  złożoną  przez Usługi  Reklamowe i Ogólnobudowlane  Krzysztof Górak  82-300 Elbląg na  „Odnowienie elewacji budynku mieszkalnego z robotami towarzyszącymi zlokalizowanego przy ul. Piłsudskiego 1C w Słupsku”

SSM „Czyn” ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na Członka Zarządu ds. Techniczno-Eksploatacyjnych


Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn”

ogłasza postępowanie kwalifikacyjne

na  Członka Zarządu ds. Techniczno-Eksploatacyjnych

 

Wymagania konieczne:

  1. wykształcenie wyższe techniczne (preferowane budowlane),
  2. co najmniej 5-cio letni staż pracy na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym,
  3. niekaralność za przestępstwa umyślne, w tym skarbowe oraz za składanie fałszywych zeznań,
  4. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

Czytaj dalej