lipiec 2017

SSM CZYN ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na remont nawierzchni utwardzonej – drogi wewnątrz osiedlowej zlokalizowanej przy ul. Garncarska w Słupsku .

 „Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn” 76-200 Słupsk ul. Leszczyńskiego 7 tel. 59 84 32 516 ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na  remont nawierzchni utwardzonej – drogi wewnątrz osiedlowej zlokalizowanej przy ul. Garncarska  w Słupsku .

Oferty należy złożyć w terminie do dnia  08.08.2017r do godz. 10:00 .

Oferty winny odpowiadać warunkom specyfikacji, które można  pobrać poniżej.Czytaj dalej

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 05.07.2017r. przetargu na „Odnowienie elewacji z robotami towarzyszącymi oraz z remontem balustrad balkonowych na budynku mieszkalnym przy ul. Wiatraczna 4E wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Usługowo-Handlowe

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 05.07.2017r. przetargu na „Odnowienie
elewacji z robotami towarzyszącymi oraz z remontem balustrad balkonowych na budynku
mieszkalnym przy ul. Wiatraczna 4E wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Usługowo-Handlowego
„Dariam” Dariusz Miotk, Głobino 25, 76 – 200 Słupsk

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego w dniach 13.07.-17.07.2017r. przetargu na „Odnowienie elewacji z robotami towarzyszącymi oraz z remontem płyt balkonowych na budynkumieszkalnym przy ul. Wazów 3 wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Budowlanego „ANBUD”

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego w dniach 13.07.-17.07.2017r. przetargu na
„Odnowienie elewacji z robotami towarzyszącymi oraz z remontem płyt balkonowych na
budynkumieszkalnym przy ul. Wazów 3 wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Budowlanego „ANBUD”
Andrzej Burda, Włynkowo 57A, 76 – 200 Słupsk

UWAGA !!!Zmiana do przetragu na stałe wykonywanie robót remontowych, konserwacyjnych, pełnienie całodobowego pogotowia awaryjnego i usuwanie awarii w zakresie instalacji c.o. w nieruchomościach mieszkalnych będących w zarządzie Słupskiej Spółdzieln

UWAGA !!! Zmiana do przetargu na stałe wykonywanie robót remontowych, konserwacyjnych, pełnienie całodobowego pogotowia awaryjnego i usuwanie awarii w zakresie instalacji c.o. w  nieruchomościach mieszkalnych będących w zarządzie Słupskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czyn” zlokalizowanych w Dębnicy Kaszubskiej i Jezierzycach oraz wykonywanie czynności eksploatacyjnych w kotłowni w Dębnicy Kaszubskiej.

 Czytaj dalej

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego w dniach 28.06-03.07.2017r. przetargu na wykonanie instalacji c.c.w., przebudowy instalacji zimnej wody i kanalizacji sanitarnej wraz z robotami towarzyszącymi w budynku przy ul. Banacha 11 wybrano ofertę firmy Z.

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego w dniach 28.06-03.07.2017r. przetargu na wykonanie instalacji c.c.w., przebudowy instalacji zimnej wody i kanalizacji sanitarnej wraz z robotami towarzyszącymi w budynku przy ul. Banacha 11 wybrano ofertę firmy Z. I. S. „INSTON” Marian Trojanowski , ul. Grottgera 16A , 76-200 Słupsk.

SSM CZYN ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na: stałe wykonywanie robót remontowych, konserwacyjnych, pełnienie całodobowego pogotowia awaryjnego i usuwanie awarii w zakresie instalacji c.o. w nieruchomościach mieszkalnych będących w zarządzie Słup

„Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn” 76-200 Słupsk ul. Leszczyńskiego 7 tel. 59 84 32 516 ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na: stałe wykonywanie robót remontowych, konserwacyjnych, pełnienie całodobowego pogotowia awaryjnego i usuwanie awarii w zakresie instalacji c.o. w  nieruchomościach mieszkalnych będących w zarządzie Słupskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czyn” zlokalizowanych w Dębnicy Kaszubskiej i Jezierzycach oraz wykonywanie czynności eksploatacyjnych w kotłowni w Dębnicy Kaszubskiej.Czytaj dalej

SSM CZYN ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na odnowienie elewacji z robotami towarzyszącymi bm. Piłsudskiego 1C w Słupsku.

 „Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn” 76-200 Słupsk ul. Leszczyńskiego 7 tel. 59 84 32 516 ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy  na odnowienie elewacji z robotami towarzyszącymi bm. Piłsudskiego 1C w Słupsku.

Oferty należy złożyć w terminie do dnia  24.07.2017r do godz. 10:00 .

Oferty winny odpowiadać warunkom specyfikacji, które można pobrać ponuiżej.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta , przeprowadzenia negocjacji z wybranymi oferentami  lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

SSM CZYN ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej dla budynku SSM Czyn przy ul. Mikołajskiej 5 w Słupsku

Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn” 76-200 Słupsk ul. Leszczyńskiego 7 tel. 59 84 32 516 ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej  dla budynku SSM Czyn przy ul. Mikołajskiej 5 w Słupsku

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 14.07.2017r. do godz. 10:00

Oferty winny odpowiadać warunkom specyfikacji, którą można pobrać poniżej.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta z możliwością   unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.


 

SSM CZYN ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na wykonywanie robót remontowych i konserwacyjnych instalacji elektrycznych

Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn” 76-200 Słupsk ul. Leszczyńskiego 7 tel. 59 84 32 516 ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na wykonywanie robót remontowych i konserwacyjnych instalacji elektrycznych

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 20.07.2017r. do godz. 10:30

Oferty winny odpowiadać warunkom specyfikacji, którą można pobrać poniżej.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta z możliwością   unieważnienia przetargu bez podania przyczyn

SSM CZYN ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na wykonywanie robót remontowych i konserwacyjnych instalacji wodno-kanalizacyjnych i gazowych

Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn” 76-200 Słupsk ul. Leszczyńskiego 7 tel. 59 84 32 516 ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na
wykonywanie robót remontowych i konserwacyjnych instalacji wodno-kanalizacyjnych i gazowych

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 20.07.2017r. do godz. 9:45

Oferty winny odpowiadać warunkom specyfikacji, którą można pobrać poniżej.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta z możliwością   unieważnienia przetargu bez podania przyczyn