czerwiec 2017

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego w dniach 19-21.06.2017r. przetargu na wykonanie instalacji c.c.w. wraz z robotami towarzyszącymi w budynkach przy ul. Nad Śluzami 7 wybrano ofertę firmy Z. I. S. „INSTON” Marian Trojanowski , ul. Grottgera 16A , 7

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego w dniach 19-21.06.2017r. przetargu na wykonanie instalacji c.c.w. wraz z robotami towarzyszącymi w budynkach przy ul. Nad Śluzami 7 wybrano ofertę firmy Z. I. S. „INSTON” Marian Trojanowski , ul. Grottgera 16A , 76-200 Słupsk.Czytaj dalej

SSM CZYN ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na odnowienie elewacji z robotami towarzyszącymi bm. Wazów 3 Słupsku.

„Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn” 76-200 Słupsk ul. Leszczyńskiego 7 tel. 59 84 32 516 ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy  na odnowienie elewacji z robotami towarzyszącymi bm. Wazów 3  Słupsku.

Oferty należy złożyć w terminie do dnia  13.07.2017r do godz. 10:00 .

Oferty winny odpowiadać warunkom specyfikacji, które można    pobrać poniżej.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta , przeprowadzenia negocjacji z wybranymi oferentami  lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 

SSM CZYN głasza przetarg nieograniczony ofertowy na wykonanie instalacji ccw wraz z robotami towarzyszącymi w budynku SSM czyn przy ul. Banacha 12B w Słupsku

„Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn” 76-200 Słupsk ul. Leszczyńskiego 7 tel. 59 84 32 516 ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na wykonanie instalacji ccw wraz z robotami towarzyszącymi w budynku SSM czyn przy ul. Banacha 12B w Słupsku

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 05.07.2017r. do godz. 11:00

Oferty winny odpowiadać warunkom specyfikacji, którą można pobrać poniżej.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta z możliwością   unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.


 

SSM CZYN ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na docieplenie dachu z robotami towarzyszącymi bm. Al.3-go Maja 23 w Słupsku.

„Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn” 76-200 Słupsk ul. Leszczyńskiego 7 tel. 59 84 32 516  ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy  na docieplenie dachu z robotami towarzyszącymi bm. Al.3-go Maja 23 w Słupsku.

Oferty należy złożyć w terminie do dnia  12.07.2017r do godz. 10:00 .

Oferty winny odpowiadać warunkom specyfikacji, które można    pobrać poniżej.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta , przeprowadzenia negocjacji z wybranymi oferentami  lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Informujemy że w wyniku przeprowadzonego w dniu 20.06.2017r przetargu nieograniczonego ofertowego na odnowienie części elewacji z robotami towarzyszącymi budynku przy ul. A.Gryfitki 2 wyłoniono wykonawcę tj. Przedsiębiorstwo Usługowo- Handlowe „DARIAM”

Informujemy że w wyniku przeprowadzonego w dniu 20.06.2017r przetargu nieograniczonego ofertowego na  odnowienie części elewacji z robotami towarzyszącymi budynku przy ul.  A.Gryfitki 2 wyłoniono  wykonawcę tj. Przedsiębiorstwo Usługowo- Handlowe „DARIAM” Dariusz Miotk , 76-200 Słupsk Głobino 158.

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 07.06.2017r. przetargu na wykonanie instalacji c.c.w. wraz z robotami towarzyszącymi w budynkach przy ul. Sobieskiego 7 i Banacha 1 wyłoniono jednego wykonawcę, Przedsiębiorstwo Instalacji I Konstrukcji „IN

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 07.06.2017r. przetargu na wykonanie instalacji c.c.w. wraz z robotami towarzyszącymi w budynkach przy ul. Sobieskiego 7 i Banacha 1 wyłoniono jednego wykonawcę, Przedsiębiorstwo Instalacji I Konstrukcji „INSTALEX” M. Zieliński Sp. J. , ul. Sportowa 3E , 76-200 Słupsk.

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 31.05.2017r. przetargu na wykonanie instalacji c.c.w. wraz z robotami towarzyszącymi w budynkach przy ul. J. Kazimierza 19 i 20, dokonano następującego wyboru wykonawców: 1. Na wykonanie instalacji c.c.w. w

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 31.05.2017r. przetargu na wykonanie instalacji c.c.w. wraz z robotami towarzyszącymi w budynkach przy ul. J. Kazimierza 19 i 20, dokonano następującego wyboru wykonawców:

  1. Na wykonanie instalacji c.c.w. wraz z przebudową instalacji gazowej w budynku przy ul. J. Kazimierza 19 wybrano ofertę firmy „TEGAZ-SYSTEM” Mirosława Czarlińska, ul. Skorupki 6, 83-200 Starogard Gdański.Czytaj dalej

SSM CZYN ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy nawykonanie instalacji ccw, przebudowy instalacji zimnej wody i kanalizacji sanitarnej w budynku SSM czyn przy ul. Banacha 11 w Słupsku

„Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn” 76-200 Słupsk ul. Leszczyńskiego 7 tel. 59 84 32 516 ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy nawykonanie instalacji ccw, przebudowy instalacji zimnej wody i kanalizacji sanitarnej w budynku SSM czyn przy ul. Banacha 11 w Słupsku

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 28.06.2017r. do godz. 10:00

Oferty winny odpowiadać warunkom specyfikacji,którą można pobrać poniżej.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta z możliwością   unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

SSM CZYN ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na odnowienie elewacji z robotami towarzyszącymi budynku mieszkalnego przy ul. Wiatracznej 4E w Słupsku.

Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn” 76-200 Słupsk ul. Leszczyńskiego 7 tel. (0- 59) 84 32 516 ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na:
Odnowienie elewacji z robotami towarzyszącymi budynku mieszkalnego przy ul. Wiatracznej 4E w Słupsku.
Termin składania ofert przetargowych upływa dnia 05.07.2017r o godz. 10:00
Oferty winny odpowiadać warunkom specyfikacji, które można pobrać poniżej.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta z możliwością przeprowadzenia negocjacji cenowych z wybranymi oferentami lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

SSM CZYN ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy nawykonanie instalacji ccw wraz z robotami towarzyszącymi w budynku SSM czyn przy ul. Nad Śluzami 7 w Słupsku

Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn” 76-200 Słupsk ul. Leszczyńskiego 7 tel. 59 84 32 516 ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy nawykonanie instalacji ccw wraz z robotami towarzyszącymi w budynku SSM czyn przy ul. Nad Śluzami 7 w Słupsku

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 19.06.2017r. do godz. 10:00

Oferty winny odpowiadać warunkom specyfikacji, którą można pobrać poniżej.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta z możliwością   unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.