maj 2017

SSM CZYN ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy nawykonanie instalacji ccw wraz z robotami towarzyszącymi w budynkach SSM czynw podziale na 2 zadania

„Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn” 76-200 Słupsk ul. Leszczyńskiego 7 tel. 59 84 32 516 ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy nawykonanie instalacji ccw wraz z robotami towarzyszącymi w budynkach SSM czynw podziale na 2 zadania

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 07.06.2017r. do godz. 10:00

Oferty winny odpowiadać warunkom specyfikacji, którą można pobrać poniżej.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta z możliwością   unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn” ogłasza przetarg ustny nieograniczony na uzyskanie pierwszeństwa do ustanowienia prawa odrębnej własności lokali mieszkalnych przy ulicy :


Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn” ogłasza przetarg ustny nieograniczony na uzyskanie pierwszeństwa do ustanowienia prawa odrębnej własności lokali mieszkalnych przy ulicy :

  1. Wojska Polskiego 16/4 w Słupsku o pow. użytk. 90,30 m2 wraz z przynależną piwnicą o pow. 6,60 m2 /2-pokojowe, widna kuchnia, II piętro, opomiarowane media, mieszkanie używane/. Przetargowa cena wywoławcza wynosi 138.980 zł, wadium wynosi 6.950 zł.
  1. Garncarska 3/10 w Słupsku o pow. użytk. 32,90 m2 wraz z przynależną piwnicą o pow. 1,97 m2 /2-pokojowe, widna kuchnia, IV piętro, opomiarowane media, mieszkanie używane/. Przetargowa cena wywoławcza wynosi 64.400 zł, wadium wynosi 3.220 zł.
  2. Jana Kazimierza 20/14 w Słupsku o pow. użytk. 36,26 m2 wraz z przynależną piwnicą o pow. 1,31 m2 /1-pokojowe, widna kuchnia, I piętro, opomiarowane media, mieszkanie używane/. Przetargowa cena wywoławcza wynosi 94.000 zł, wadium wynosi 4.700 zł.
  3. Zygmunta Augusta 18/102 w Słupsku o pow. użytk. 33,10 m2 wraz z przynależną piwnicą o pow. 3,15 m2 /2-pokojowe, ciemna kuchnia, parter, opomiarowane media, mieszkanie używane/. Przetargowa cena wywoławcza wynosi 78.000 zł, wadium wynosi 3.900 zł.

Czytaj dalej

SSM CZYN ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na wykonanie instalacji ccw wraz z przebudową instalacji zimnej wody i kanalizacji sanitarnej w budynku SSM czyn przy ul. Banacha 11 w Słupsku

„Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn” 76-200 Słupsk ul. Leszczyńskiego 7 tel. 59 84 32 516 ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na wykonanie instalacji ccw wraz z przebudową instalacji zimnej wody i kanalizacji sanitarnej w budynku SSM czyn przy ul. Banacha 11 w Słupsku

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 29.05.2017r. do godz. 10:00

Oferty winny odpowiadać warunkom specyfikacji, którą można pobrać poniżej.Czytaj dalej

SSM CZYN ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy nawykonanie instalacji ccw wraz z robotami towarzyszącymi w budynkach SSM czyn w podziale na 2 zadania

„Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn” 76-200 Słupsk ul. Leszczyńskiego 7 tel. 59 84 32 516 ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy nawykonanie instalacji ccw wraz z robotami towarzyszącymi w budynkach SSM czyn w podziale na 2 zadania

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 31.05.2017r. do godz. 10:00

Oferty winny odpowiadać warunkom specyfikacji, którą można pobrać poniżej.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta z możliwością przeprowadzenia przetargu ustnego z wybranymi oferentami  lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 09.05.2017r. przetargu na wykonanie instalacji c.c.w. wraz z robotami towarzyszącymi w budynkach przy ul. Sobieskiego 9 i Kr. Jadwigi 11 wyłoniono jednego wykonawcę, firmę DATERM Sp. z o.o. , ul. Wiejska 8

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 09.05.2017r. przetargu na wykonanie instalacji c.c.w. wraz z robotami towarzyszącymi w budynkach przy ul. Sobieskiego 9 i Kr. Jadwigi 11 wyłoniono jednego wykonawcę, firmę DATERM Sp. z o.o. , ul. Wiejska 8 , 65-600 Zielona Góra

 

 

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 09.05.2017r. przetargu na wykonanie instalacji c.c.w. wraz z przebudową instalacji gazowej w budynkach przy ul. Bogusława X 2a, 4, dokonano następującego wyboru wykonawców:

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 09.05.2017r. przetargu na wykonanie instalacji c.c.w. wraz z przebudową instalacji gazowej w budynkach przy ul. Bogusława X 2a, 4, dokonano następującego wyboru wykonawców:

  1. Na wykonanie instalacji c.c.w. wraz z przebudową instalacji gazowej w budynku przy ul. Bogusława X 2a wybrano ofertę firmy Z.I.S. Instalacje Gazowe i Ślusarstwo, Henryk Golec , ul. Wyszyńskiego 1/18 , 76-200 Słupsk.Czytaj dalej

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 08.05.2017r. przetargu na wykonanie instalacji c.c.w. wraz z robotami towarzyszącymi w budynkach przy ul. Wazów 2, 4 i 6, dokonano następującego wyboru wykonawców:

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 08.05.2017r. przetargu na wykonanie instalacji c.c.w. wraz z robotami towarzyszącymi w budynkach przy ul. Wazów 2, 4 i 6, dokonano następującego wyboru wykonawców:

  1. Na wykonanie instalacji c.c.w. wraz z przebudową instalacji gazowej w budynku przy ul. Wazów 2 wybrano ofertę firmy Z.I.S. Instalacje Gazowe i Ślusarstwo, Henryk Golec , ul. Wyszyńskiego 1/18 , 76-200 Słupsk.Czytaj dalej

SSM CZYN ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na docieplenie dachu bm. Al.3-go Maja 23 w Słupsku.

„Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn” 76-200 Słupsk ul. Leszczyńskiego 7 tel. 59 84 32 516 ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na docieplenie dachu  bm. Al.3-go Maja 23 w Słupsku.

Oferty należy złożyć w terminie do dnia  06.06.2017r do godz. 10:00 .

Oferty winny odpowiadać warunkom specyfikacji, które można    pobrać poniżej.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta z możliwością przeprowadzenia negocjacji z wybranymi oferentami lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

SSM CZYN zaprasza do złożenia oferty na wykonanie inwentaryzacji terenów będących w zarządzie Spółdzielni , zlokalizowanych na terenie miasta Słupsku, w Jezierzycach i w Dębnicy Kaszubskiej.

Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn” zaprasza do złożenia oferty na wykonanie  inwentaryzacji terenów będących w zarządzie Spółdzielni ,    zlokalizowanych na terenie miasta Słupsku, w Jezierzycach i w Dębnicy Kaszubskiej.

Oferty należy złożyć do dnia 26.05.2017r do godz. 15:00

Oferty winny odpowiadać warunkom określonym w opisie  przedmiotu zamówienia, który można pobrać poniżej.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta z możliwością przeprowadzenia negocjacji cenowych lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

SSM CZYN ogłasza przetarg na najem lokali użytkowych


„ Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „CZYN”  ogłasza przetarg na:

I. Najem lokali użytkowych:

1. przy Al.3-go Maja 77/18, o pow. użytk.28,08m2, wyjściowa stawka czynszu podstawowego 5zł/m2, wadium 350zł.;

2.  przy ul. Kr.Jadwigi 1/231, o pow. użytk.119,30m2, wyjściowa stawka czynszu podstawowego 5zł/m2, wadium 1200zł.;

3. przy Al.3-go Maja 77/14, o pow. użytk.38,90m2, wyjściowa stawka czynszu podstawowego   5zł/m2, wadium 400zł.;

4. przy Al.3-go Maja 81/91, o pow. użytk.49,85m2, wyjściowa stawka czynszu podstawowego   3zł/m2, wadium 450zł.;

Czytaj dalej