kwiecień 2017

Odwołanie Zastępcy Prezesa ds. Techniczno-Eksploatacyjnych mgr inż Dariusza Antoszczuk.


Zarząd Słupskiej Spółdzielni Mieszkaniowej "CZYN"  informuje, że Rada Nadzorcza uchwałą nr 21/2017 z dnia 25-04.2017r odwołała z tym dniem Pana Dariusza Antoszczuk z funkcji Zastępcy Prezesa ds. Techniczno-Eksploatacyjnych

 

 

Zarząd SSM CZYN

SSM CZYN ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy nawykonanie instalacji ccw wraz z przebudową instalacji zimnej wody i kanalizacji sanitarnej w budynkach SSM czyn w podziale na 2 zadania

„Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn”  76-200 Słupsk ul. Leszczyńskiego 7 tel. 59 84 32 516 ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy nawykonanie instalacji ccw wraz z przebudową instalacji zimnej wody i kanalizacji sanitarnej w budynkach SSM czyn w podziale na 2 zadania

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 09.05.2017r. do godz. 11:00

Oferty winny odpowiadać warunkom specyfikacji, którą można pobrać poniżej.Czytaj dalej

SSM CZYN ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy nawykonanie instalacji ccw wraz z przebudową instalacji gazowej w budynkach SSM czynw podziale na 2 zadania

„Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn” 76-200 Słupsk ul. Leszczyńskiego 7 tel. 59 84 32 516 ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy nawykonanie instalacji ccw wraz z przebudową instalacji gazowej w budynkach SSM czynw podziale na 2 zadania

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 09.05.2017r. do godz. 10:00

Oferty winny odpowiadać warunkom specyfikacji, którą można pobrać poniżej.Czytaj dalej

SSM CZYN ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na wykonanie instalacji ccw wraz z przebudową instalacji zimnej wody i kanalizacji sanitarnej w budynku SSM czyn przy ul. Banacha 11 w Słupsku

„Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn” 76-200 Słupsk ul. Leszczyńskiego 7 tel. 59 84 32 516ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na wykonanie instalacji ccw wraz z przebudową instalacji zimnej wody i kanalizacji sanitarnej w budynku SSM czyn przy ul. Banacha 11 w Słupsku

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 08.05.2017r. do godz. 12:00

Oferty winny odpowiadać warunkom specyfikacji, którą można pobrać poniżej.Czytaj dalej

SSM CZYN ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy nawykonanie instalacji ccw wraz z przebudową instalacji zimnej wody i kanalizacji sanitarnej w budynkach SSM czyn w podziale na 2 zadania

„Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn” 76-200 Słupsk ul. Leszczyńskiego 7 tel. 59 84 32 516 ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy nawykonanie instalacji ccw wraz z przebudową instalacji zimnej wody i kanalizacji sanitarnej w budynkach SSM czyn w podziale na 2 zadania

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 08.05.2017r. do godz. 11:00

Oferty winny odpowiadać warunkom specyfikacji,którą można pobrać poniżej.Czytaj dalej

SSM CZYN ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na wykonanie instalacji ccw wraz z robotami towarzyszącymi w budynkach SSM czyn w podziale na 3 zadania

„Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn” 76-200 Słupsk ul. Leszczyńskiego 7 tel. 59 84 32 516 ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na wykonanie instalacji ccw wraz z robotami towarzyszącymi w budynkach SSM czyn w podziale na 3 zadania

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 08.05.2017r. do godz. 10:00

Oferty winny odpowiadać warunkom specyfikacji,którą można pobrać poniżej.Czytaj dalej

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego w dniach 23 – 30 kwietnia 2016 r. przetargu nieograniczonego ofertowego na: „Remonty instalacji elektrycznych w częściach wspólnych budynków mieszkalnych w Słupsku”

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego w dniach 23 – 30 kwietnia 2016 r. przetargu nieograniczonego ofertowego na:

 „Remonty instalacji elektrycznych w częściach wspólnych budynków mieszkalnych      

   w Słupsku”

            Czytaj dalej

Informujemy, że na podstawie złożonych ofert na wykonanie węzłów cieplnych z funkcją c.o. i c.c.w. w trzech budynkach i węzła cieplnego z funkcją c.o. w jednym budynku w zasobach SSM „Czyn”, dokonano wyboru oferty firmy ELEKTROTERMEX Ostrołęka.

Informujemy, że na podstawie złożonych ofert na wykonanie węzłów cieplnych
z funkcją c.o. i c.c.w. w trzech budynkach i węzła cieplnego z funkcją c.o. w jednym budynku w zasobach SSM „Czyn”, dokonano wyboru oferty firmy ELEKTROTERMEX Ostrołęka.

SSM CZYN ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na: opracowanie projektu budowlano – wykonawczego instalacji ciepłej wody wraz z cyrkulacją dla budynku przy ul. Banacha 12b

„Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn” 76-200 Słupsk ul. Leszczyńskiego 7 tel. 59 84 32 516  ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na:

opracowanie projektu budowlano – wykonawczego instalacji ciepłej wody wraz z cyrkulacją dla budynku przy ul. Banacha 12b

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 19.04.2017r. do godz. 11:00

Oferty winny odpowiadać warunkom specyfikacji, którą można pobrać poniżejCzytaj dalej

SSM CZYN ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na Wykonanie i wymianę stolarki drzwiowej i okiennej w podziale na 8 zadań.

Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn” 76-200 Słupsk ul. Leszczyńskiego 7 tel. 59 84 32 516 ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na
Wykonanie i wymianę stolarki drzwiowej i okiennej w podziale na 8 zadań.
Oferty należy złożyć w terminie do dnia 28.04.2017 do godz. 10:00
Oferty winny odpowiadać warunkom specyfikacji, którą można pobrać poniżej.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta z możliwością przeprowadzenia przetargu ustnego lub negocjacji cenowych z wybranymi oferentami lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.”