marzec 2017

SSM CZYN ogłasza przetarg ofertowy na uzyskanie pierwszeństwa do ustanowienia prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego dla członków oczekujących w SSM „Czyn” przy ulicy Wojska Polskiego 16/4 w Słupsku


 

Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn” ogłasza przetarg ofertowy na uzyskanie pierwszeństwa do ustanowienia prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego dla członków oczekujących w SSM „Czyn” przy ulicy :

  1. Wojska Polskiego 16/4 w Słupsku o pow. użytk. 90,30 m2 wraz z przynależną piwnicą o pow. 6,60 m2 /2-pokojowe, kuchnia, II piętro, opomiarowane media, mieszkanie używane/. Przetargowa cena wywoławcza wynosi 163.500 zł, wadium wynosi 8.200 zł

Oferty pisemne należy składać w siedzibie Spółdzielni przy ul. Leszczyńskiego 7 pok. 27 /sekretariat/ do dnia 06.04.2017 r. do godz. 11.30.Czytaj dalej

SSM CZYN ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANO - WYKONAWCZEGO INSTALACJI CCW DLA BUDYNKU PRZY UL. NAD ŚLUZAMI 7

„Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn” 76-200 Słupsk ul. Leszczyńskiego 7 tel. (0- 59) 84 32 516 ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na:
OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANO - WYKONAWCZEGO INSTALACJI CCW DLA BUDYNKU PRZY UL. NAD ŚLUZAMI 7
Termin składania ofert przetargowych upływa dnia 03.04.2017r o godz. 11:00
Oferty winny odpowiadać warunkom specyfikacji, które można pobrać poniżejCzytaj dalej

Rajd wiosenny 2017

SSM CZYN ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na docieplenie elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Wiatracznej 4A w podziale na 2 zadania

„Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn” 76-200 Słupsk ul. Leszczyńskiego 7 tel. (0- 59) 84 32 516 ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na:
Docieplenie elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Wiatracznej 4A w podziale na 2 zadania.
Termin składania ofert przetargowych upływa dnia 06.04.2017r o godz. 10:00
Oferty winny odpowiadać warunkom specyfikacji, które można pobrać poniżej
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta z możliwością przeprowadzenia przetargu ustnego lub negocjacji cenowych z wybranymi oferentamiCzytaj dalej

SSM CZYN ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na WYKONANIE PRZYŁĄCZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ DLA BUDYNKU MIKOŁAJSKA 5 W SŁUPSKU

Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn” 76-200 Słupsk ul. Leszczyńskiego 7 tel. 59 84 32 516 ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na :

WYKONANIE PRZYŁĄCZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ DLA BUDYNKU MIKOŁAJSKA 5 W SŁUPSKU

Oferty należy złożyć w terminie do dnia  29 marca 2017 r. do godz. 11:00 .

Oferty winny odpowiadać warunkom specyfikacji, które można    pobrać poniżejCzytaj dalej

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 02-07.03.2017 r. przetargu nieograniczonego ofertowego na wykonanie okresowej kontroli instalacji odgromowych w zasobach SSM „CZYN” wybrano ofertę firmy SIS ELEKTERONIK ze Sł

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 02-07.03.2017 r. przetargu nieograniczonego ofertowego na:

„Wykonanie okresowej kontroli instalacji odgromowych w zasobach SSM „CZYN””

                        – wybrano ofertę firmy  SIS ELEKTERONIK ze Słupska

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 02-07.03.2017 r. przetargu nieograniczonego ofertowego na wykonanie okresowej kontroli instalacji elektrycznych w zasobach SSM „CZYN” wybrano ofertę firmy SIS ELEKTERONI

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 02-07.03.2017 r. przetargu nieograniczonego ofertowego na:

  1. „Wykonanie okresowej kontroli instalacji elektrycznych w zasobach SSM „CZYN””

                        – wybrano ofertę firmy  SIS ELEKTERONIK ze Słupska

SSM CZYN ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na remonty instalacji elektrycznych w częściach wspólnych budynków mieszkalnych.

Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn” 76-200 Słupsk ul. Leszczyńskiego 7 tel. 59 84 32 516 ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na :

remonty instalacji elektrycznych w częściach wspólnych budynków mieszkalnych.

Oferty należy złożyć w terminie do dnia  23 marca 2017 r. do godz. 10:00 .

Oferty winny odpowiadać warunkom specyfikacji, które można    pobrać poniżejCzytaj dalej

SSM CZYN ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na wykonanie węzłów cieplnych z funkcją c.o. i c.c.w. w trzech budynkach oraz węzła cieplnego z funkcją c.o. w jednym budynku.

Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn” 76-200 Słupsk ul. Leszczyńskiego 7 tel. 59 84 32 516 ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na:

Wykonanie węzłów cieplnych z funkcją c.o. i c.c.w. w trzech budynkach oraz węzła cieplnego z funkcją c.o. w jednym budynku.

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 20.03.2017 r. do godz. 11:00

Oferty winny odpowiadać warunkom specyfikacji, którą można  pobrać poniżejCzytaj dalej

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego w dniach 21-28.02.2017 r. przetargu nieograniczonego ofertowego na „ Wymianę 2 dźwigów osobowych …. ”, wybrano ofertę firmy Zakład Urządzeń Dźwigowych REMDŹWIG z Gdańska

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego w dniach  21-28.02.2017 r. przetargu nieograniczonego ofertowego na „ Wymianę 2 dźwigów osobowych …. ”, wybrano ofertę firmy Zakład Urządzeń Dźwigowych REMDŹWIG z Gdańska