styczeń 2017

SSM CZYN ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na wykonanie okresowej kontroli instalacji gazowych w zasobach mieszkaniowych SSM „Czyn”

    Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn” 76-200 Słupsk ul. Leszczyńskiego 7 tel. 59 84 32 516 ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na:

Wykonanie okresowej kontroli instalacji gazowych w zasobach mieszkaniowych SSM „Czyn”.

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 21.02.2017 r. do godz. 10:00

Oferty winny odpowiadać warunkom specyfikacji, którą można pobrać poniżej.Czytaj dalej

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 11.01.2017r. przetargu na wykonanie projektów instalacji c.c.w. wraz z robotami towarzyszącymi w sześciu budynkach, projekty na wszystkie zadania wykonywać będzie Centrum Projektowo-Handlowo-Montażowe EKOLU

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 11.01.2017r. przetargu na wykonanie projektów instalacji c.c.w. wraz z robotami towarzyszącymi w sześciu budynkach, projekty na wszystkie zadania wykonywać będzie Centrum Projektowo-Handlowo-Montażowe EKOLUX, ul. Leszczyńskiego 11, 76-200 Słupsk.

Bal Przebierańców 2017 Emka


SSM CZYN ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na OPRACOWANIE PROJEKTÓW BUDOWLANYCH INSTALACJI CIEPŁEJ WODY W BUDYNKACH W PODZIALE NA 4 ZADANIA

Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn” 76-200 Słupsk ul. Leszczyńskiego 7 tel. 59 84 32 516 ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na:
NA OPRACOWANIE PROJEKTÓW BUDOWLANYCH INSTALACJI CIEPŁEJ WODY W BUDYNKACH W PODZIALE NA 4 ZADANIACzytaj dalej