wrzesień 2016

INFORMACJA ZARZĄDU DLA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI


INFORMACJA ZARZĄDU DLA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI

Z inicjatywy Rady Nadzorczej, Zarząd Słupskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „CZYN” dokonał  ponownej analizy uchwał Walnych Zgromadzeń Członków, jakie odbyły się w latach 2012 – 2016, w wyniku której stwierdzono, że błędnie poinformowano Członków Spółdzielni o podjętych lub nie podjętych uchwałach.

W załączniku przedstawiamy pełną  informację w powyższej sprawie.Czytaj dalej

SSM CZYN ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na: na wykonanie i montaż balustrad schodowych w budynku przy ul. Szkolna 2 w Jezierzycach i Remonty klatek schodowych w bm. mieszkalnych zarządzanych przez SSM ,,CZYN’’

Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn” 76-200 Słupsk ul. Leszczyńskiego 7 tel. 59 84 32 516 ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na:
1.Na wykonanie i montaż balustrad schodowych w budynku przy ul. Szkolna 2 w Jezierzycach
2.Remonty klatek schodowych w bm. mieszkalnych zarządzanych przez SSM ,,CZYN’’
Oferty należy złożyć w terminie do dnia 07.10.2016 r. do godz. 10:00
Oferty winny odpowiadać warunkom specyfikacji, którą można pobrać poniżejCzytaj dalej

SSM CZYN głasza przetarg nieograniczony ofertowy na: wykonanie projektów budowlanych instalacji sanitarnych w podziale na 7 zadań

Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn” 76-200 Słupsk ul. Leszczyńskiego 7 tel. 59 84 32 516 ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na:
wykonanie projektów budowlanych instalacji sanitarnych w podziale na 7 zadań

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 05.10.2016 do godz. 11:00
Oferty winny odpowiadać warunkom specyfikacji, którą można pobrać poniżej
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta z możliwością przeprowadzenia przetargu ustnego lub negocjacji cenowych z wybranymi oferentami lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn

Rajd Jesienny EMKA 2016

RADA NADZORCZA SŁUPSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „CZYN” zaprasza uprawnione podmioty do składania pisemnych ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2016


RADA NADZORCZA

SŁUPSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „CZYN”

zaprasza uprawnione podmioty do składania pisemnych ofert

na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2016

Czytaj dalej

Skład Zarządu

 


PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Grzegorz Lachowicz


Z-CA PREZESA DS. TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNYCH

mgr inż. Cezary Waśniewski


CZŁONEK ZARZĄDU DS. CZŁONKOWSKO-SAMORZĄDOWYCH

Teresa Kornowska


Uchwały i Protokoły posiedzeń Zarządu SSM CZYN

Komunikat RN w sprawie wyboru Prezesa SSM CZYN


Komunikat

Rada Nadzorcza SSM „CZYN” informuje, że zgodnie z uchwałą RN nr 34/2016 z dnia 15 września 2016 r. dokonała wyboru Pana Zbigniewa Gałek na funkcję Prezesa Zarządu SSM „CZYN”.Czytaj dalej

Komunikat Prezydium RN SSM CZYN


Komunikat Prezydium Rady Nadzorczej

W dniu 12 września 2016 roku Prezydium Rady Nadzorczej po przeanalizowaniu złożonych ofert stwierdziło, że następujące osoby spełniły wymagane kryteria formalne :

  1. Bednarska Ewa

  2. Bona Tadeusz

  3. Chrzanowski Dariusz

  4. Frąckowiak Stanisław

  5. Gałek Zbigniew

  6. Piątek Grażyna

  7. Szewczyk Paweł

Dalsze postępowanie kwalifikacyjne odbędzie się w dniu 15 września 2016 roku na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

Czytaj dalej