lipiec 2016

SSM CZYN ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na NA WYKONANIE INSTALACJI C.O. i C.C.W WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI W BUDYNKU MIESZKALNYM SSM CZYN PRZY UL. W. POLSKIEGO 16 W SŁUPSKU

Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn”  76-200 Słupsk ul. Leszczyńskiego 7 tel. 59 84 32 516 ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na:

WYKONANIE INSTALACJI C.O. i C.C.W WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI W BUDYNKU MIESZKALNYM SSM CZYN PRZY UL. W. POLSKIEGO 16 W SŁUPSKU

Oferty należy złożyć w terminie do dnia  03.08.2016 r. do godz. 10:00 .

Oferty winny odpowiadać warunkom specyfikacji, które można    pobrać poniżejCzytaj dalej

Ogłoszenie - Odwołanie Prezesa Zarządu Pani mgr Iwony Falkowskiej


Ogłoszenie - Odwołanie Prezesa Zarządu Pani mgr Iwony Falkowskiej

 

Zarząd SSM "CZYN" informuje, że Rada Nadzorcza uchwałą nr 31/2016 z dnia 19-07-2016 r. odwołała z tym dniem Panią mgr Iwonę Falkowską z funkcji Prezesa Zarządu

Zarząd SSM CZYN

SSM CZYN ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na remont instalacji elektrycznych w części wspólnej budynku mieszkalnego przy ul. Zygmunta Augusta 4 w Słupsku.

Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn”  76-200 Słupsk ul. Leszczyńskiego 7 tel. 59 84 32 516 ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na  remont instalacji elektrycznych w części wspólnej budynku mieszkalnego przy ul. Zygmunta Augusta 4 w Słupsku.

Oferty należy złożyć w terminie do dnia  27.07.2016 r. do godz. 10:00 .

Oferty winny odpowiadać warunkom specyfikacji, które można    pobrać poniżejCzytaj dalej

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego w dniach 15.06.2016r. przetargu na wykonanie instalacji c.c.w. wraz z robotami towarzyszącymi w budynku przy ul. A. Gryfitki 2 wyłoniono następującego wykonawcę: Zakład Instalatorstwa Sanitarnego "INSTON" Marian T

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego w dniach 15.06.2016r. przetargu na wykonanie instalacji c.c.w. wraz z robotami towarzyszącymi w budynku przy ul. A. Gryfitki 2 wyłoniono następującego wykonawcę: Zakład Instalatorstwa Sanitarnego "INSTON" Marian Trojanowski, ul. Grottgera 16A, 76-200 Słupsk

SSM CZYN ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na opracowanie projektów budowlano –wykonawczych remontu, przebudowy terenów w podziale na dwa zadania.

Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn” 76-200 Słupsk ul. Leszczyńskiego 7 tel. 59 84 32 516  ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na opracowanie projektów budowlano –wykonawczych remontu, przebudowy terenów w podziale na dwa zadania.

Oferty należy złożyć w terminie do dnia  15.07.2016r. do godz. 10:00 .

Oferty winny odpowiadać warunkom specyfikacji, które można pobrać poniżejCzytaj dalej

SSM CZYN ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na: NA REMONTY ELEWACJI BUDYNKÓW W ZASOBACH ZARZĄDZANYCH PRZEZ SSM „CZYN”

„Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn” 76-200 Słupsk ul. Leszczyńskiego 7 tel. (59) 84 32 516

ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na:

NA REMONTY ELEWACJI BUDYNKÓW W ZASOBACH ZARZĄDZANYCH PRZEZ SSM „CZYN”

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 14.07.2016r. do godz. 11:00

Oferty winny odpowiadać warunkom specyfikacji, którą można pobrać poniżej

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta z możliwością przeprowadzenia przetargu ustnego z wybranymi oferentami lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.