marzec 2016

Zarząd SSM CZYN informuje, że przetarg nieograniczony ofertowy na wykonanie węzłów cieplnych z funkcją c.o. i c.c.w. w sześciu budynkach. został unieważniony.

Zarząd SSM CZYN informuje, że  przetarg nieograniczony ofertowy na wykonanie węzłów cieplnych z funkcją c.o. i c.c.w. w sześciu budynkach. został unieważniony.

Rajd wiosenny 2016

SSM CZYN ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na wykonanie węzłów cieplnych z funkcją c.o. i c.c.w. w sześciu budynkach.

Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa "Czyn" 76-200 Słupsk ul. Leszczyńskiego 7 tel. 59 84 32 516 ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na wykonanie węzłów cieplnych z funkcją c.o. i c.c.w. w sześciu budynkach.

Termin składania ofert upływa dnia 06.04.2016 r. do godz. 11.00

Oferty winny odpowiadać warunkom specyfikacji, którą można pobrać poniżej.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferenta z możliwością przeprowadzenia przetargu ustnego z wybranymi oferentami lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

SSM CZYN ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na wykonanie izolacji części ścian fundamentowych z robotami towarzyszącymi oraz wykonanie robót tynkarskich

„Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn” 76-200 Słupsk ul. Leszczyńskiego 7 tel. (0- 59) 84 32 516 ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na:

wykonanie izolacji części ścian fundamentowych z robotami towarzyszącymi oraz wykonanie robót tynkarskich.

Termin składania ofert przetargowych upływa dnia 22.03.2016r o godz. 10:00

Oferty winny odpowiadać warunkom specyfikacji, które można pobrać poniżej.
Czytaj dalej

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego w dniach 17-19.02.2016 r. przetargu nieograniczonego ofertowego na "Wymianę 4 dźwigów osobowych …. ”, wybrano ofertę firmy Zakład Urządzeń Dźwigowych REMDŹWIG z Gdańska

 Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego w dniach  17-19.02.2016 r. przetargu nieograniczonego ofertowego na  "Wymianę 4 dźwigów osobowych …. ”, wybrano ofertę firmy Zakład Urządzeń Dźwigowych REMDŹWIG z Gdańska

SSM CZYN ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na wykonanie instalacji c.c.w. wraz z robotami towarzyszącymi w budynkach SSM Czyn w podziale na 8 zadań

„Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn”  76-200 Słupsk ul. Leszczyńskiego 7 tel. 59 84 32 516  ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na:

Wykonanie instalacji c.c.w. wraz z robotami towarzyszącymi w budynkach SSM Czyn w podziale na 8 zadań

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 14.03.2016r. do godz. 10:00

Oferty winny odpowiadać warunkom specyfikacji, którą można pobrać poniżej.Czytaj dalej