styczeń 2016

SSM CZYN ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na wykonanie okresowej kontroli instalacji gazowych elektrycznych i odgromowych

„Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn” 76-200 Słupsk ul. Leszczyńskiego 7 tel. 59 84 32 516 ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na:

  1. Wykonanie okresowej kontroli instalacji gazowych w zasobach mieszkaniowych SSM „CZYN”,
  2. Wykonanie okresowej kontroli instalacji elektrycznych w zasobach SSM „CZYN”,
  3. Wykonanie okresowej kontroli instalacji odgromowych w zasobach SSM „CZYN”.

Oferty należy złożyć w terminie do dnia  10 lutego 2016 r. do godz. 10:00 .Czytaj dalej

Bal przebierańca 2016


 

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 22.12.2015r. przetargu na wykonanie instalacji c.c.w. w dwóch budynkach oraz w jednym z budynków węzła cieplnego, dokonano następującego wyboru wykonawców:

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 22.12.2015r. przetargu na wykonanie instalacji c.c.w. w dwóch budynkach oraz w jednym z budynków węzła cieplnego, dokonano następującego wyboru wykonawców:

  1. Na wykonanie instalacji c.c.w. w budynku przy ul. Wileńskiej 12 wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Instalacji i Konstrukcji „INSTALEX” , ul. Sportowa 3E , 76-200 Słupsk.Czytaj dalej