grudzień 2015

Życzenia 2015


Nadchodzące Święta  Bożego Narodzenia

Niosą ze sobą wiele radości,

Refleksji oraz planów na Nowy Rok.

W tych wyjątkowych dniach

Wielu radosnych chwil, zadowolenia,

Oraz sukcesów z podjętych wyzwań życzą

Zarząd i pracownicy SSM „Czyn”

 

 

Czytaj dalej

Mikołaj 2015

Andrzejkowe karaoke 2015

Andrzejki Seniora 2015

SSM CZYN ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na wykonanie projektu budowlanego instalacji c.c.w. w jednym budynku

Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn”  76-200 Słupsk ul. Leszczyńskiego 7 tel. 59 84 32 516  ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy  na wykonanie projektu budowlanego instalacji c.c.w. w jednym budynku

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 22.12.2015r. do godz. 10:00

Oferty winny odpowiadać warunkom specyfikacji, którą można pobrać poniżej.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta z możliwością przeprowadzenia przetargu ustnego z wybranymi oferentami  lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

SSM CZYN ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na wykonanie instalacji c.c.w. w dwóch budynkach oraz wykonanie wysokoparametrowego węzła z funkcją c.o. i c.c.w. w jednym z budynków

Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn”  76-200 Słupsk ul. Leszczyńskiego 7 tel. 59 84 32 516  ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na wykonanie instalacji c.c.w. w dwóch budynkach oraz wykonanie wysokoparametrowego węzła z funkcją c.o. i c.c.w. w jednym z budynków

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 22.12.2015r. do godz. 11:00

Oferty winny odpowiadać warunkom specyfikacji, którą można pobrać poniżej.Czytaj dalej

Wieczór opłatkowy 2015

Klub brdżowy

KLub brydżowy