listopad 2015

Bal mikołajkowy 2015

SSM CZYN ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na UZUPEŁNIENIE I WYMIANĘ KRATEK WENTYLACYJNYCH NA ŚCIANACH BUDYNKÓW W ZASOBACH ,,SSM” CZYN

„Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn” 76-200 Słupsk ul. Leszczyńskiego 7 tel. (0- 59) 84 32 516 ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na :

NA UZUPEŁNIENIE I WYMIANĘ KRATEK WENTYLACYJNYCH NA ŚCIANACH BUDYNKÓW W ZASOBACH ,,SSM” CZYN

Termin składania ofert przetargowych upływa dnia 17.11.2015r o godz. 10:00

Oferty winny odpowiadać warunkom specyfikacji, które można pobrać poniżej
Czytaj dalej

SSM CZYN ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na remont elementów infrastruktury technicznej w zasobach zarządzonych przez SSM „Czyn” w podziale na 4 zadania.

„Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn” 76-200 Słupsk ul. Leszczyńskiego 7 tel. (0- 59) 84 32 516 ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na :

remont elementów infrastruktury technicznej w zasobach zarządzonych przez SSM „Czyn” w podziale na 4 zadania.

Termin składania ofert przetargowych upływa dnia 06.11.2015r o godz. 10:00

Oferty winny odpowiadać warunkom specyfikacji, które można pobrać poniżej
Czytaj dalej

SSM CZYNogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na wykonanie projektów budowlanych

„Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn”  76-200 Słupsk ul. Leszczyńskiego 7 tel. 59 84 32 516 ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na wykonanie projektów budowlanych

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 09.11.2015r. do godz. 10:00

Oferty winny odpowiadać warunkom specyfikacji, którą można pobrać poniżej.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta z możliwością przeprowadzenia przetargu ustnego z wybranymi oferentami lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.