wrzesień 2015

SSM CZYN ogłasza przetarg na badanie sprowozadania finansowego za 2015 rok


RADA  NADZORCZA  SŁUPSKIEJ  SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „CZYN”

W SŁUPSKU

zaprasza uprawnione podmioty do składania pisemnych ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok obrotowy 2015, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości ( tekst jednolity Dz.U z 2013 r. poz. 330 z późn. zmianami)  Czytaj dalej

Komunikat zarządu o rozpoczęciu sezonu grzewczego

 


KOMUNIKAT ZARZĄDU SSM "CZYN"

SZANOWNI PAŃSTWO

Zarząd Słupskiej Spółdzielni Mieszkaniowej "Czyn" w Słupsku informuje, że od 25.09.2015r. rozpoczyna się sezon grzewczy.

Przypominamy Państwu, że zawory termostatyczne przy grzejnikach należy ustawić na cyfrze "5", a kapturki odpowietrzników w mieszkaniach na najwyższych kondygnacjach odkręcić o 1,5 obrotu w celu uniknięcia zapowietrzania się instalacji centralnego ogrzewania.

                                                                       Zarząd SSM "Czyn" w Słupsku

Czytaj dalej

SSM CZYN ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na wykonanie robót dekarskich w podziale na 2 zadania.

„Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn” 76-200 Słupsk ul. Leszczyńskiego 7 tel. 59 84 32 516 ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na wykonanie robót dekarskich w podziale na 2 zadania

Oferty należy złożyć w terminie do dnia  02.10.2015r. do godz. 10:00 .

Oferty winny odpowiadać warunkom specyfikacji, które można pobrać poniżej

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta z możliwością przeprowadzenia przetargu ustnego z wybranymi oferentami  lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 09.09.2015r przetargu nieograniczonego ofertowego wybrano ofertę złożoną przez Biuro Projektowe Piotr Bezubik Słupsk na:

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 09.09.2015r  przetargu nieograniczonego ofertowego   wybrano ofertę złożoną przez  Biuro Projektowe Piotr Bezubik Słupsk na:

Zadanie nr 1  „Opracowanie projektu rozbiórki istniejących obiektów i   projektu zagospodarowania terenu podwórka Wojska Polskiego 16”

Zadanie nr 2 „ Opracowanie projektów dobudowy wiatrołapów do poszczególnych budynków Nieruchomości nr 26 zabudowanej bm.Wazów 3,Władysława IV 1,3,5,7;Kr.Kr.Jadwigi 4,6Czytaj dalej

Informujemy, że w wyniku przetargu nieograniczonego z dnia 01.09.2015r wybrano ofertę firmy Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe LOREK Piotr Lorek Słupsk na:

Informujemy, że w wyniku  przetargu nieograniczonego z dnia 01.09.2015r  wybrano ofertę firmy Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe LOREK Piotr Lorek Słupsk na:

1/ likwidację chodnika od strony balkonowej budynku Garncarska 2  z wykonaniem trawnika,

2/ przebudowę terenu  przy szczycie południowym budynku z poszerzeniem ciągu pieszo-jezdnego od strony klatek schodowych bm.Al.3-go Maja 79,Czytaj dalej

SSM CZYN ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na remont 64 szt płyt balkonowych z wymianą balustrad na bm. Sobieskiego 9.

Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn” 76-200 Słupsk ul. Leszczyńskiego 7 tel. (0- 59) 84 32 516 ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na remont 64 szt płyt balkonowych z wymianą balustrad na bm. Sobieskiego 9.

Termin składania ofert przetargowych upływa dnia 09.09.2015r o godz. 10:00

Oferty winny odpowiadać warunkom specyfikacji, które można pobrać poniżej
Czytaj dalej