lipiec 2015

SSM CZYN ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na: Wykonanie instalacji c.c.w. w pięciu budynkach wraz z wymianą instalacji gazowej w trzech budynkach, wykonanie wysokoparametrowego przyłącza cieplnego i węzła z funkcją c.o. i c.c.w.

Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn” 76-200 Słupsk ul. Leszczyńskiego 7 tel. 59 84 32 516  ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na:

Wykonanie instalacji c.c.w. w pięciu budynkach wraz z wymianą instalacji gazowej w trzech budynkach, wykonanie  wysokoparametrowego przyłącza cieplnego i węzła z funkcją c.o. i c.c.w.

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 24.07.2015r. do godz. 11:00

Oferty winny odpowiadać warunkom specyfikacji, którą można pobrać poniżej.Czytaj dalej

SSM CZYN ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na: uzupełnienie i wymianę nawierzchni asfaltowych na terenach SSM „Czyn”.

Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn” 76-200 Słupsk ul. Leszczyńskiego 7 tel. (0- 59) 84 32 516 ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na: uzupełnienie i wymianę nawierzchni asfaltowych na terenach SSM „Czyn”.

Termin składania ofert przetargowych upływa dnia 10.07.2015r o godz. 10:00

Oferty winny odpowiadać warunkom specyfikacji, które można pobrać poniżej

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta z możliwością przeprowadzenia przetargu ustnego lub negocjacji cenowych z wybranymi oferentami lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 26.06.2015r przetargu nieograniczonego ofertowego na „Remont klatek schodowych z robotami towarzyszącymi” wybrano ofertę Usługowego Zakłady Budowlanego – Dekarstwo Adam Krzymowski Słupsk złożoną na wyko

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 26.06.2015r  przetargu nieograniczonego ofertowego na „Remont klatek schodowych z robotami towarzyszącymi” wybrano ofertę  Usługowego Zakłady Budowlanego – Dekarstwo Adam Krzymowski Słupsk  złożoną  na wykonanie prac określonych:

Zadaniem Nr 1 bm. Garncarska 1         z planowanym terminem realizacji  do dnia      21.09.2015r.Czytaj dalej

SSM CZYN ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na remonty klatek schodowych budynków mieszkalnych w podziale na 4 zadania .

Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn” 76-200 Słupsk ul. Leszczyńskiego 7 tel. 59 84 32 516 ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na remonty klatek schodowych budynków mieszkalnych w podziale na 4 zadania .

Oferty należy złożyć w terminie do dnia  13.07.2015r. do godz. 10:00 .

Oferty winny odpowiadać warunkom specyfikacji, które można pobrać poniżej

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta z możliwością przeprowadzenia przetargu ustnego z wybranymi oferentami  lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 

SSM CZYN ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na wykonanie projektów budowlano-wykonawczych instalacji c.w.u.

Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn”  76-200 Słupsk ul. Leszczyńskiego 7 tel. 59 84 32 516 ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na wykonanie projektów budowlano-wykonawczych instalacji c.w.u.

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 10.07.2015r. do godz. 11:00

Oferty winny odpowiadać warunkom specyfikacji, którą można pobrać poniżej.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta z możliwością przeprowadzenia przetargu ustnego z wybranymi oferentami lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.