czerwiec 2015

NADZWYCZAJNE WZC


 

 Zarząd Słupskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czyn” w Słupsku zawiadamia Członków , że w dniu 21.07.2015r. (wtorek ) o godz. 17:00 w Spółdzielczym Domu Kultury „EMKA” przy ul. Zygmunta Augusta 14 odbędzie się Nadzwyczajne  Walne  Zgromadzenie Spółdzielni w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej na kadencję 2015-2018.

                  

W załączeniu pełna treść zawiadomienia i porządek obrad

Czytaj dalej

SSM CZYN ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na: wykonanie robót ślusarskich w budynkach zarządzanych przez SSM „Czyn”.

Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn” 76-200 Słupsk ul. Leszczyńskiego 7 tel. (0- 59) 84 32 516 ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na: wykonanie robót ślusarskich w budynkach zarządzanych przez SSM „Czyn”.

Termin składania ofert przetargowych upływa dnia 01.07.2015r o godz. 10:00

Oferty winny odpowiadać warunkom specyfikacji, które można pobrać poniżej.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta z możliwością przeprowadzenia przetargu ustnego lub negocjacji cenowych z wybranymi oferentami lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Dzień Dziecka Dębnica Kaszubska 2015

Dzień Dziecka EMKA 2015

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego w dniach 02-08.06.2015 r. przetargu nieograniczonego ofertowego na: „Remonty instalacji elektrycznych w częściach wspólnych budynków mieszkalnych w Słupsku”

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego w dniach 02-08.06.2015 r. przetargu nieograniczonego ofertowego na:

 „Remonty instalacji elektrycznych w częściach wspólnych budynków mieszkalnych w Słupsku”

            

  – wybrano ofertę firmy Zakład Instalatorstwa Elektrycznego i Usług Budowlanych                         Czytaj dalej

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonej w dnia 02-08.06.2015r procedury przetargowej na wykonanie projektów budowlano-wykonawczych :

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonej w dnia 02-08.06.2015r procedury przetargowej  na wykonanie projektów budowlano-wykonawczych :

1/  wybrano ofertę złożoną przez Biuro Obsługi Inwestycji i Nieruchomości Halina Landsberg z Gdańska na wykonanie prac projektowych określonych Zadaniem Nr 1 ,Nr 2,Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 6.

2/ unieważniono przetarg na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego na zakres określony w przedmiocie zamówienia jako Zadanie Nr 7.

SSM CZYN ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na remonty klatek schodowych budynków mieszkalnych w podziale na 7 zadań

Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn” 76-200 Słupsk ul. Leszczyńskiego 7 tel. 59 84 32 516 ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na remonty klatek schodowych budynków mieszkalnych w podziale na 7 zadań .

Oferty należy złożyć w terminie do dnia  25.06.2015r. do godz. 10:00 .

Oferty winny odpowiadać warunkom specyfikacji, które można pobrać poniżej.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta z możliwością przeprowadzenia przetargu ustnego z wybranymi oferentami  lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.