maj 2015

Festyn wiosenny 2015-05

Informacji o wyłączeniu CO

 


Zarząd SSM CZYN informuje, że w związku z zakończeniem sezonu grzewczego w dniu dzisiejszym tj, 26-05-2015 zostaje wyłączone centralne ogrzewanie

Zarząd SSM CZYN

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego w dniach 18-20.05.2015 r. przetargu nieograniczonego ofertowego na: „Remonty instalacji elektrycznych w częściach wspólnych budynków mieszkalnych w Słupsku”

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego w dniach 18-20.05.2015 r. przetargu nieograniczonego ofertowego na:

„Remonty instalacji elektrycznych w częściach wspólnych budynków mieszkalnych w Słupsku”           

  – wybrano ofertę firmy Zakład Instalatorstwa Sanitarnego, CO Instalacje Gazowe                          
Czytaj dalej

SSM CZYN ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na opracowanie projektów budowlano-wykonawczych w podziale na 7 zadań

„Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn” 76-200 Słupsk ul. Leszczyńskiego 7 tel. 59 84 32 516 ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na opracowanie projektów  budowlano-wykonawczych w podziale na 7 zadań .

Oferty należy złożyć w terminie do dnia  02.06.2015r. do godz. 10:00 .

Oferty winny odpowiadać warunkom specyfikacji, które można pobrać poniżej.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta z możliwością przeprowadzenia przetargu ustnego z wybranymi oferentami  lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

OGŁOSZENIE o WZC 2015


INFORMACJA

Dla Członków Słupskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czyn” w Słupsku dot. Walnego Zgromadzenia Członków SSM „ CZYN” w 2015 r.Zarząd Słupskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „CZYN” w Słupsku zawiadamia, że w dniach 13.06.2015 r. - 20.06.2015 r. w Spółdzielczym Domu Kultury „EMKA” przy ul. Zygmunta Augusta 14 odbędzie się Walne Zgromadzenie Spółdzielni.

W związku z podziałem Walnego Zgromadzenia w roku bieżącym na 5 części informację o terminie obrad tej części Walnego Zgromadzenia, która obejmuje członków posiadających tytuły prawne do lokali zarządzanych przez Spółdzielnię w Państwa nieruchomości dostarczono do euroskrzynek.

Przypominamy, że członek uczestniczący w obradach Walnego Zgromadzenia winien okazać dowód tożsamości.

W załączeniu :

1. Zawiadomienia dot. poszczególnych części Walnego Zgromadzenia

2. Projekt porządku obrad

Czytaj dalej

SSM CZYN ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na remonty instalacji elektrycznych w częściach wspólnych budynków mieszkalnych

Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn” 76-200 Słupsk ul. Leszczyńskiego 7 tel. 59 84 32 516 ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na: remonty instalacji elektrycznych w częściach wspólnych budynków mieszkalnych.

Oferty należy złożyć w terminie do dnia  02 czerwca 2015 r. do godz. 11:00 .

Oferty winny odpowiadać warunkom specyfikacji, które można  pobrać poniżej

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta z możliwością przeprowadzenia przetargu ustnego z wybranymi oferentami  lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

SSM CZYN ogłasza przetarg ofertowy na dzierżawę miejsc postojowych

Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „CZYN” w Słupsku  ogłasza przetarg ofertowy na :

Dzierżawę  miejsc postojowych :

-  nr 13, 11 i  nr 9 od 01.08.2015r.  dla pojazdu samochodowego na parkingu  usytuowanym  pomiędzy budynkami przy ul. Bogusława X 2A, 5, 6 w Słupsku.  Wyjściowa stawka miesięcznej opłaty dzierżawnej za 1 miejsce postojowe  wynosi 35zł + VAT.
Czytaj dalej

SSM CZYN Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „CZYN” w Słupsku ogłasza przetarg na najem lokali uzytkowych.

Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „CZYN” w Słupsku  ogłasza przetarg na:

I. Najem lokali użytkowych:

1/przy ul.Mikołajska 5/50, o pow. użytk. 66,90m2, wyjściowa stawka czynszu podstawowego 2zł/m2, wadium 450zł.;

2/ przy ul. Banacha 11/151, o pow. użytk.  61,64m2, wyjściowa stawka czynszu podstawowego 2zł/m2, wadium 450zł.;

3/ przy Al. 3-go Maja 27/1, o pow. użytk.  152,55m2, wyjściowa stawka czynszu podstawowego 7zł/m2, wadium 1950zł..
Czytaj dalej

SSM CZYN ogłasza przetarg nieograniczony na uzyskanie pierwszeństwa do ustanowienia prawa odrębnej własności lokali mieszkalnych przy ulicy :

Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn” w Słupsku ogłasza przetarg nieograniczony na uzyskanie pierwszeństwa do ustanowienia prawa odrębnej własności lokali mieszkalnych  przy ulicy :

1. Banacha 7/39 w Słupsku o pow. użytk. 25,90 m2 wraz z przynależną piwnicą o pow. 2,39 m2 /1-pokojowe, widna kuchnia, II piętro, opomiarowane media, mieszkanie używane/. Przetargowa cena wywoławcza wynosi 60.900 zł, wadium wynosi 3.045 zł
Czytaj dalej

Rajd wiosenny 2015