kwiecień 2015

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 31.03.2015r. przetargu na wykonanie instalacji c.c.w. w pięciu budynkach, dokonano następującego wyboru wykonawców:

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 31.03.2015r. przetargu na wykonanie instalacji c.c.w. w pięciu budynkach, dokonano następującego wyboru wykonawców:

Na wykonanie instalacji c.c.w. w budynkach: Bogusława X 1 i Bogusława X 6 - wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Instalacji i Konstrukcji „INSTALEX” , ul. Sportowa 3E , 76-200 Słupsk.

Na wykonanie instalacji c.c.w. w budynku przy ul. Władysława IV 7 - wybrano ofertę firmy Z. I. S. „INSTON” Marian Trojanowski , ul. Grottgera 16A , 76-200 Słupsk.Czytaj dalej

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 31.03.2015 r. przetargu nieograniczonego ofertowego na: „ wykonanie badań stanu technicznego instalacji piorunochronnej budynków mieszkalnych w Słupsku ” – wybrano ofertę firmy F.H.U

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 31.03.2015 r. przetargu nieograniczonego ofertowego na:
„ wykonanie badań stanu technicznego instalacji piorunochronnej budynków mieszkalnych       w Słupsku ”
            
  – wybrano ofertę firmy F.H.U „SiS ELEKTRONIK”  ze Słupska.

 

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 31.03.2015 r. przetargu nieograniczonego ofertowego na: „ wykonanie badań stanu technicznego instalacji elektrycznej wewnętrznej w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych w Słupsku ” – wyb

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 31.03.2015 r. przetargu nieograniczonego ofertowego na:
„ wykonanie badań stanu technicznego instalacji elektrycznej wewnętrznej w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych w Słupsku ”
            
  – wybrano ofertę firmy F.H.U „SiS ELEKTRONIK”  ze Słupska.

 

SSM CZYN ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na wykonanie projektów budowlano-wykonawczych

„Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn” 76-200 Słupsk ul. Leszczyńskiego 7 tel. 59 84 32 516 ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na wykonanie projektów budowlano-wykonawczych

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 24.04.2015r. do godz. 11:00

Oferty winny odpowiadać warunkom specyfikacji, którą można pobrać poniżej.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta z możliwością przeprowadzenia przetargu ustnego z wybranymi oferentamilub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

SSM CZYN ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na wykonanie instalacji c.c.w. w budynku przy ul. Banacha 3 wraz z wymianą w części mieszkań instalacji gazowej

Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn”  76-200 Słupsk ul. Leszczyńskiego 7 tel. 59 84 32 516 ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na:

„Wykonanie instalacji c.c.w. w budynku przy ul. Banacha 3 wraz z wymianą w części mieszkań instalacji gazowej”

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 24.04.2015r. do godz. 11:00

Oferty winny odpowiadać warunkom specyfikacji, którą można pobrać poniżej.Czytaj dalej

SSM CZYN ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na: Wykonanie monitoringu ( projekt i wykonanie ) dźwigów osobowych i wejść do budynku mieszkalnego przy ul. 3-go Maja 76 w Słupsku.

Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn” 76-200 Słupsk ul. Leszczyńskiego 7 tel. 59 84 32 516 ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na:
Wykonanie monitoringu ( projekt i wykonanie ) dźwigów osobowych i wejść do budynku mieszkalnego przy ul. 3-go Maja 76 w Słupsku.
Oferty należy złożyć w terminie do dnia  29 kwietnia 2015 r. do godz. 10:00 .

Oferty winny odpowiadać warunkom specyfikacji, które można    pobrać poniżejCzytaj dalej

Informujemy, że na podstawie złożonych ofert na wykonanie okresowej kontroli instalacji gazowej w zasobach SSM „Czyn”, dokonano wyboru oferty firmy PHU „ARGON”, ul. Piastowska 33/9, 59-220 Legnica.

Informujemy, że na podstawie złożonych ofert na wykonanie okresowej kontroli instalacji gazowej w zasobach SSM „Czyn”, dokonano wyboru oferty firmy PHU „ARGON”, ul. Piastowska 33/9, 59-220 Legnica.
 

SSM CZYN ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na wymianę wyłazów dachowych na budynkach mieszkalnych.

„Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn” 76-200 Słupsk ul. Leszczyńskiego 7 tel. (0- 59) 84 32 516 ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na wymianę wyłazów dachowych na budynkach mieszkalnych.
Termin składania ofert przetargowych upływa dnia 21.04.2015r o godz. 11:00
Oferty winny odpowiadać warunkom specyfikacji, które można pobrać poniżej
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta z możliwością przeprowadzenia przetargu ustnego lub  negocjacji cenowych z wybranymi oferentami lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.