marzec 2015

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 17.03.2015 r. przetargu nieograniczonego ofertowego na: „ wykonanie budowy ( przebudowy ) oświetlenia terenu w rejonie ulic Garncarska – Wiejska w Słupsku według opracowanego projektu„ –

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 17.03.2015 r. przetargu nieograniczonego ofertowego na:

„ wykonanie budowy ( przebudowy ) oświetlenia terenu w rejonie ulic Garncarska – Wiejska    w Słupsku według opracowanego projektu„

              – wybrano ofertę firmy „PM – I N S T A L” z Luzina.

Ostrzeżenie


OSTRZEŻENIE

W związku z docierającymi do Zarządu informacjami  dotyczącymi osób proponujących różne usługi prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i przestrzegamy przed wpuszczaniem nieznanych osób do mieszkań.

Jakiekolwiek prace wykonywane w imieniu Spółdzielni poprzedzane są ogłoszeniami na klatkach schodowych.

SSM CZYN ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na NA WYKONANIE WYMIANY STOLARKI DRZWIOWEJ I OKIENNEJ W ZASOBACH ,,SSM CZYN’’

Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn” 76-200 Słupsk ul. Leszczyńskiego 7 tel. (0- 59) 84 32 516 ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na :

NA WYKONANIE WYMIANY STOLARKI DRZWIOWEJ I OKIENNEJ W ZASOBACH ,,SSM CZYN’’

Termin składania ofert przetargowych 13.04. 2015 r do godz.10

Oferty winny odpowiadać warunkom specyfikacji, które można pobrać poniżejCzytaj dalej

Trurniej Brydża 2015

Bal przebierańca EMKA 2015

 

SSM CZYN ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na wykonanie izolacji ścian fundamentowych budynków mieszkalnych.

Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn” 76-200 Słupsk ul. Leszczyńskiego 7 tel. (0- 59) 84 32 516 ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na :

wykonanie izolacji ścian fundamentowych budynków mieszkalnych.

Termin składania ofert przetargowych upływa dnia 02.04.2015r o godz. 10:00

Oferty winny odpowiadać warunkom specyfikacji, które można pobrać poniżejCzytaj dalej

ZAWIESZENIE PORTALU EUSŁUGI

ZARZĄD SSM CZYN INFORMUJE ŻE Z PRZYCZYN TECHNICZNYCH DZIAŁANIE PORTALU EUSŁUGI ZOSTAŁO CHWILOWO ZAWIESZONE.

SSM CZYN ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na wykonanie okresowej kontroli instalacji gazowych,wykonanie okresowej kontroli instalacji elektrycznyc,wykonanie o

„Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn”  76-200 Słupsk ul. Leszczyńskiego 7 tel. 59 84 32 516

ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na:Czytaj dalej

SSM CZYN ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na: Wykonanie instalacji c.c.w. w budynkach SSM Czyn w podziale na pięć zadań.

Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn” 76-200 Słupsk ul. Leszczyńskiego 7 tel. 59 84 32 516 ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na:

Wykonanie instalacji c.c.w. w budynkach SSM Czyn w podziale na pięć zadań.

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 25.03.2015r. do godz. 11:00

Oferty winny odpowiadać warunkom specyfikacji , którą można pobrać poniżej.Czytaj dalej

Zarząd Słupskiej Spółdzielni Mieszkaniowej "Czyn" postanowił unieważnić przetarg z dnia 02.03.2015r. na wykonanie instalacji c.c.w.

Zarząd Słupskiej Spółdzielni Mieszkaniowej "Czyn" postanowił unieważnić
przetarg z dnia 02.03.2015r. na wykonanie instalacji c.c.w.