Zarząd SSM CZYN przedstawia terminy zebrań konsultacyjnych poszczególnych nieruchomości w IV kwartale 2018 roku.

Informacja o zmianie harmonogramu zebrań konsultacyjnych w 2018 roku - zmiana dotyczy jedynie nieruchomości Nr 29 (Zygmunta Augusta 12,18,20, Banacha 7,9,11) i wynika z uchwalenia przez sejm Ustawy o święcie Narodowym z okazji 100 rocznicy odzyskania Niepodległości i ustalenia 12 listopada 2018roku dniem wolnym od pracy"


Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „CZYN” dysponuje wolnymi  lokali użytkowymi:

1.  przy ul. Piłsudskiego 1B/42 , o pow. użytk. 50,30m2, wyjściowa stawka czynszu podstawowego 8zł/m2 ;

2. przy ul. Garncarska  7/58, o pow. użytk. 64,60m2 ,wyjściowa stawka czynszu podstawowego   9zł/m2 ;

3.  przy ul. Piłsudskiego 1B/40 , o pow. użytk. 23,30m2, wyjściowa stawka czynszu podstawowego 13zł/m2 ;

 


KOMUNIKAT ZARZĄDU SSM "CZYN"

SZANOWNI PAŃSTWO

Zarząd Słupskiej Spółdzielni Mieszkaniowej "Czyn" informuje, że od 25.09.2017r. rozpoczyna się sezon grzewczy.

Przypominamy Państwu, że zawory termostatyczne przy grzejnikach należy ustawić na cyfrze "5", a kapturki odpowietrzników w mieszkaniach na najwyższych kondygnacjach odkręcić o 1,5 obrotu w celu uniknięcia zapowietrzania się instalacji centralnego ogrzewania.

                                                                       Zarząd SSM "Czyn"


Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „CZYN”  informuje , że dysponuje  wolnymi miejscami postojowymi :

     -  nr 1,2,3   dla pojazdu samochodowego na parkingu usytuowanym przy ul. Ostroroga 2/6 w Słupsku.
Wyjściowa stawka miesięcznej opłaty dzierżawnej za 1 miejsce postojowe wynosi 30zł + VAT.


OGŁOSZENIE

Uprzejmie informujemy Państwa, że za właściwe utrzymanie stanu technicznego instalacji centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody, w ramach całodobowej konserwacji

i usuwania awarii, w całych zasobach Spółdzielni, jest odpowiedzialna firma

ENGIE EC Serwis Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku, ul. Kulczyńskiego 6.

 

Wszelkie awarie na w/w instalacjach (całodobowo) prosimy zgłaszać po numerami telefonów: 993 lub 59-852 22 97


Informacja dla użytkowników lokali w Słupskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czyn”

Z dniem 09.09.2017 r. weszły w życie zmiany w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawie - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawie – Prawo spółdzielcze, wprowadzone ustawą z dnia 20.07.2017 r. (Dz.U. z 25 sierpnia 2017 r. poz. 1596).

Najważniejsze zmiany:<--break- />


Informacja Zarządu dotycząca działań Spółdzielni w sprawie wyłączenia z eksploatacji nadajników na wieży przy ul. Banacha w Słupsku, zgodnie z Uchwałą nr 18/2013 Walnego Zgromadzenia SSM „CZYN”


SSM „Czyn” informuje,

że w SDK „EMKA”

przy ul. Zygmunta Augusta 14

istnieje możliwość wynajęcia pomieszczeń na:

  • kursy
  • szkolenia
  • prezentacje firmowe
  • zebrania

Bliższych informacji m


OSTRZEŻENIE

W związku z docierającymi do Zarządu informacjami  dotyczącymi osób proponujących różne usługi prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i przestrzegamy przed wpuszczaniem nieznanych osób do mieszkań.

Jakiekolwiek prace wykonywane w imieniu Spółdzielni poprzedzane są ogłoszeniami na klatkach schodowych.

Przetargi na roboty budowlane

Archiwum

Rozstrzygnięcia przetargów

Archiwum
Subskrybuje zawartość
UNIQA