• Informujemy Państwa, że z dniem 1.10.2014r. ulega zmianie firma sprzątająca klatki schodowe i piwnice. Wszelkie uwagi dotyczące jakości świadczonych usług w zakresie sprzątania należy kierować bezpośrednio do właściciela firmy „LIBERTY” p. Jakuba Kamińskiego pod nr tel. 694-805-808 lub do administratora budynku.
  Ponadto zmienia się harmonogram sprzątania klatek schodowych.
  Nowy termin sprzątania klatki schodowej znajdziecie Państwo w gablocie ogłoszeniowej.
 • Bogusław Kostrzewa przeprasza oskarżyciela prywatnego Ryszarda Pietrzkiewicza za wypowiedź sformułowaną w dniu 08 czerwca 2013 roku podczas Walnego Zgromadzenia Członków Słupskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czyn” w Słupsku, które odbyło się w Spółdzielczym Domu Kultury „EMKA” w Słupsku przy ul. Zygmunta Augusta 14, a sformułowaną po odczytaniu zebranym treści specyfikacji dotyczącej remontu klatek schodowych przedstawianej wykonawcom realizującym ten zakres prac na rzecz Spółdzielni w części zobowiązującej ich do zakupu materiałów budowlanych – płytek w hurtowni, po odczytaniu której Bogusław Kostrzewa stwierdził, że członek Rady pełniący w dniu dzisiejszym funkcję Przewodniczącego Zebrania „ czerpał z tego korzyści”. • Zarząd SSM CZYN przedstawia HARMONOGRAM spotkań konsultacyjnych w 2014 roku.


 •  

  O G Ł O S Z E N I E


  Uprzejmie informujemy Państwa, że od 01.07.2014 r. firma COFELY EC SERWIS Sp. z o.o. 76-200 Słupsk, ul. Kulczyńskiego 6 jest odpowiedzialna za właściwe utrzymanie stanu technicznego instalacji centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody w ramach ich całodobowej konserwacji w zasobach SSM „Czyn” w Słupsku.
  Natomiast konserwację instalacji c.o. w Jezierzycach i Dębnicy Kaszubskiej w dalszym ciągu obsługuje fima Zakład Instalatorstwa Sanitarnego C.O. "Instalalacje Gazowe i ślusarstwo" HENRYK GOLEC ul. Wyszyńskiego 1/18 w Słupsku

 • Zarząd SSM „Czyn” przestrzega mieszkańców przed włamaniami do mieszkań. Upał i szczyt sezonu urlopowego sprzyjają włamywaczom. W związku z serią włamań prosimy o wzmożenie czujności zwłaszcza sąsiadów podczas naszych wyjazdów i o wszelkich zagrożeniach informować bezpośrednio policję pod nr alarmowy 997.
  Zarząd SSM „Czyn”
 •  

  Szanowni Państwo
  Lokatorzy zasobu mieszkaniowego zarządzanego przez SSM CZYN w Słupsku

  Zgodnie z obowiązującymi przepisami pomiary sprawdzające instalacji elektrycznych stanowią element tzw. przeglądów pięcioletnich budynków i budowli. Są to przeglądy nakazane prawem, regulowane przez następujące przepisy:

  - Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane – tekst jednolity Dz. U. nr 207 z 2003 r.
  poz. 2016 ( z późniejszymi zmianami),
  - Ustawa z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne – Dz. U. nr. 54 z 1997 r. poz. 348
  ( z późniejszymi zmianami ),
  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07.04.2004 r. w sprawie warunków

Przetargi inne

Brak