Informacja Zarządu dotycząca działań Spółdzielni w sprawie wyłączenia z eksploatacji nadajników na wieży przy ul. Banacha w Słupsku, zgodnie z Uchwałą nr 18/2013 Walnego Zgromadzenia SSM „CZYN”

http://www.nivea.pl/podworko


Od 5 maja 2016 r, mamy szansę na zdobycie Rodzinnego Miejsca Zabaw poprzez aktywne głosowanie na lokalizację przy ulicy Władysława IV (przy falowcu). Aby oddać głos należy odwiedzić stronę:

http://www.nivea.pl/podworko

Niezależnie od wybranego sposobu głosowania (Strona Internetowa lub Aplikacja Mobilna) każdy uczestnik głosowania może głosować tylko raz w ciągu danego dnia na jedną wybraną przez siebie lokalizację, w szczególności zabronione jest jednoczesne oddawanie głosu w jednym dniu poprzez Stronę Internetową oraz Aplikację Mobilną. W kolejnym dniu ten sam uczestnik głosowania może oddać następny głos na tę samą lub inną wybraną przez siebie lokalizację

Zaproś znajomych do głosowania i zwiększ szansę na wybudowanie Podwórka.


SSM „Czyn” informuje,

że w SDK „EMKA”

przy ul. Zygmunta Augusta 14

istnieje możliwość wynajęcia pomieszczeń na:

  • kursy
  • szkolenia
  • prezentacje firmowe
  • zebrania

Bliższych informacji można uzyskać  w biurze SDK „EMKA" przy ulicy Zyg. Augusta 14,  tel. 59 843 14 59, 795 113 878.OSTRZEŻENIE

W związku z docierającymi do Zarządu informacjami  dotyczącymi osób proponujących różne usługi prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i przestrzegamy przed wpuszczaniem nieznanych osób do mieszkań.

Jakiekolwiek prace wykonywane w imieniu Spółdzielni poprzedzane są ogłoszeniami na klatkach schodowych.

 


SSM CZYN dysponuje lokalami użytkowymi do wynajęcia.

  1. przy ul. Garncarska 7/58, o pow. użytk.  64,60m2, wyjściowa stawka czynszu  podstawowego 10zł/m2,
  2. przy Al.3-go Maja 77/18, o pow. użytk. 28,08m2, wyjściowa stawka czynszu podstawowego 6zł/m2,
  3. przy ul. Garncarska 6, o pow. użytk.  225,19m2, wyjściowa stawka czynszu podstawowego 3zł/m2,

Informacja

W związku z pracami prowadzonymi z podłączeniem centralnej ciepłej wody , Zarząd informuje iż w budynkach  do których będzie doprowadzona Centralna Ciepła Woda (CCW) opłata zaliczkowa za podgrzanie wody wynosić będzie 20 zł/m3 miesięcznie od momentu podłączenia mieszkania do instalacji ciepłaej wody. W opłacie tej, ilość wody do podgrzania ustalono w wysokości 40% średniomiesięcznego zużycia wody w mieszkaniu, za okres 6-ciu miesięcy przed montażem wodomierza ciepłej wody.

Zarząd SSM „CZYN


O G Ł O S Z E N I E

 

Uprzejmie informujemy Państwa, że od 01.07.2014 r. firma COFELY EC SERWIS Sp. z o.o. 76-200 Słupsk, ul. Kulczyńskiego 6 jest odpowiedzialna za właściwe utrzymanie stanu technicznego instalacji centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody w ramach ich całodobowej konserwacji w zasobach SSM „Czyn” w Słupsku.
Natomiast konserwację instalacji c.o. w Jezierzycach i Dębnicy Kaszubskiej w dalszym ciągu obsługuje fima Zakład Instalatorstwa Sanitarnego C.O. "Instalalacje Gazowe i ślusarstwo" HENRYK GOLEC ul. Wyszyńskiego 1/18 w Słupsku


ZARZĄD SŁUPSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „CZYN” W SŁUPSKU WYDZIERŻAWI 3 MIEJSCA POSTOJOWE DLA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH NA PARKINGU NIESTRZEŻONYM USYTUOWANYM W NIERUCHOMOŚCI GARAŻOWEJ PRZY UL. OSTROROGA 2/6 W SŁUPSKU.

Dzierżawiony teren, na którym znajdują się w/w miejsca postojowe zabezpieczony jest w słupki łamane chroniący go przed wjazdem innych pojazdów.

Przetargi inne

Brak
UNIQA
Subskrybuje zawartość