• Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „CZYN” w Słupsku ogłasza przetarg na:
  Najem lokali użytkowych:
  1/ przy ul. Piłsudskiego 1B/40, o pow. użytk. 23,30m2, wyjściowa stawka czynszu podstawowego 10zł/m2, wadium 450zł.;
  2/przy ul.Mikołajska 5/50, o pow. użytk. 66,90m2, wyjściowa stawka czynszu podstawowego 3zł/m2, wadium 500zł.;
  3/ przy ul. Banacha 11/151, o pow. użytk. 61,64m2, wyjściowa stawka czynszu podstawowego 2zł/m2, wadium 450zł.;
  4/ przy ul. Piłsudskiego 1B/42, o pow. użytk. 50,30m2, wyjściowa stawka czynszu podstawowego 4zł/m2, wadium 450zł..
  5/ przy ul. Piłsudskiego 1B/41, o pow. użytk. 156m2, wyjściowa stawka czynszu podstawowego 10zł/m2, wadium 3000zł.;
  6/ przy Al. 3-go Maja 81/91, o pow. użytk. 49,85m2, wyjściowa stawka czynszu podstawowego 2zł/m2, wadium 450zł.;
  7/ przy Al. 3-go Maja 77/1 , o pow. użytk. 80,83m2, wyjściowa stawka czynszu podstawowego 10zł/m2, wadium 1300zł.;

 • Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „CZYN” 76 – 200 Słupsk ul. Leszczyńskiego 7 tel. 59 / 844-76-82
  ZATRUDNI INSPEKTORA TECHNICZNEGO ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH
  /Umowa na zastępstwo w pełnym wymiarze czasu pracy/
  Wymagania:
  • wykształcenie budowlane minimum średnie;
  • uprawnienia budowlane wykonawcze bez ograniczeń;
  • aktualne zaświadczenie o członkostwie w Pomorskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa;
  • minimum 5 lat pracy w zawodzie;
  • znajomość obsługi komputera i programów: kosztorysowania FORTE i EXCEL ;
  • operatywność i dyspozycyjność.

  Aplikacje /CV i list motywacyjny/ należy składać w sekretariacie Spółdzielni pokój nr 27
  w terminie do dnia 28.11.2014r.


 • Zarząd Słupskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „CZYN” informuje, że w całych zasobach mieszkaniowych przeprowadzana jest inwentaryzacja grzejników centralnego ogrzewania, a w wybranych budynkach wykonywana jest także kontrola instalacji wodnej wraz z podłączeniem do wodomierzy lokalowych.
  Zakres i termin przeprowadzenia w/w prac określany jest każdorazowo w formie ogłoszenia wywieszanych na klatkach schodowych. • Informujemy Państwa, że z dniem 1.10.2014r. ulega zmianie firma sprzątająca klatki schodowe i piwnice. Wszelkie uwagi dotyczące jakości świadczonych usług w zakresie sprzątania należy kierować bezpośrednio do właściciela firmy „LIBERTY” p. Jakuba Kamińskiego pod nr tel. 694-805-808 lub do administratora budynku.
  Ponadto zmienia się harmonogram sprzątania klatek schodowych.
  Nowy termin sprzątania klatki schodowej znajdziecie Państwo w gablocie ogłoszeniowej. • Zarząd SSM CZYN przedstawia HARMONOGRAM spotkań konsultacyjnych w 2014 roku.