Informacja


W związku z pracami prowadzonymi z podłączeniem centralnej ciepłej wody , Zarząd informuje iż w budynkach przy ulicy:

  1. 1) Banacha 7 ,9
  2. 2) Anny Gryfitki 1,3,5
  3. 3) Zygmunta Augusta 76
  4. 4) Piłsudskiego 1D


opłata zaliczkowa za podgrzanie wody wynosić będzie 20 zł/m3 miesięcznie od momentu podłączenia mieszkania do instalacji ciepłaej wody. W opłacie tej, ilość wody do podgrzania ustalono w wysokości 40% średniomiesięcznego zużycia wody w mieszkaniu, za okres 6-ciu miesięcy przed montażem wodomierza ciepłej wody.

Zarząd SSM „CZYN”


SSM „Czyn” w Słupsku wynajmie n/w lokale:

1/przy ul.Mikołajska 5/50, o pow. użytk. 66,90m2, wyjściowa stawka czynszu podstawowego 3zł/m2, wadium 500zł.;
2/ przy ul. Banacha 11/151, o pow. użytk. 61,64m2, wyjściowa stawka czynszu podstawowego 2zł/m2, wadium 450zł.;
3/ przy ul. Piłsudskiego 1B/41, o pow. użytk. 156m2, wyjściowa stawka czynszu podstawowego 10zł/m2, wadium 3000zł.;
4/ przy Al. 3-go Maja 81/91, o pow. użytk. 49,85m2, wyjściowa stawka czynszu podstawowego 2zł/m2, wadium 450zł.;
5/ przy ul. Woj.Polskiego 16B, o pow. użytk. 123,10m2, wyjściowa stawka czynszu podstawowego 13zł/m2, wadium 2350zł..
6/ przy ul. Władysława IV 7/101, o pow. użytk. 327,16m2, wyjściowa stawka czynszu podstawowego 3zł/m2, wadium 2350zł.;
7/ przy Al. 3-go Maja 77/21-22, o pow. użytk. 70,66m2, wyjściowa stawka czynszu podstawowego 4zł/m2, wadium 600zł..
8/ przy Al. 3-go Maja 27/1 , o pow. użytk. 152,55m2, wyjściowa stawka czynszu podstawowego 11zł/m2, wadium 2600zł.;

Stawka czynszu nie obejmuje podatku VAT oraz innych opłat zmiennych związanych z użytkowaniem lokali.
Bliższych informacji można uzyskać w biurze SSM ”Czyn” przy ulicy Leszczyńskiego 7 tel. 59 844-76-80.


 

O G Ł O S Z E N I E


 

Uprzejmie informujemy Państwa, że od 01.07.2014 r. firma COFELY EC SERWIS Sp. z o.o. 76-200 Słupsk, ul. Kulczyńskiego 6 jest odpowiedzialna za właściwe utrzymanie stanu technicznego instalacji centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody w ramach ich całodobowej konserwacji w zasobach SSM „Czyn” w Słupsku.
Natomiast konserwację instalacji c.o. w Jezierzycach i Dębnicy Kaszubskiej w dalszym ciągu obsługuje fima Zakład Instalatorstwa Sanitarnego C.O. "Instalalacje Gazowe i ślusarstwo" HENRYK GOLEC ul. Wyszyńskiego 1/18 w Słupsku


W związku z informacjami docierającymi do Zarządu SSM „CZYN” na temat konieczności wymiany okien oferowanych przez osoby powołujące się na Spółdzielnię,  PRZESTRZEGAMY przed wpuszczeniem ich do mieszkań oraz korzystania z ich usług, ponieważ nie działają one w naszym imieniu.

 
 
ZARZĄD SŁUPSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „CZYN” W SŁUPSKU WYDZIERŻAWI 3 MIEJSCA POSTOJOWE DLA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH NA PARKINGU NIESTRZEŻONYM USYTUOWANYM W NIERUCHOMOŚCI GARAŻOWEJ PRZY UL. OSTROROGA 2/6 W SŁUPSKU.

 

 
Subskrybuje zawartość