Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn” w Słupsku ogłasza przetarg nieograniczony na uzyskanie pierwszeństwa do ustanowienia prawa odrębnej własności lokali mieszkalnych  przy ulicy :

1. Banacha 7/39 w Słupsku o pow. użytk. 25,90 m2 wraz z przynależną piwnicą o pow. 2,39 m2 /1-pokojowe, widna kuchnia, II piętro, opomiarowane media, mieszkanie używane/. Przetargowa cena wywoławcza wynosi 60.900 zł, wadium wynosi 3.045 zł


OSTRZEŻENIE

W związku z docierającymi do Zarządu informacjami  dotyczącymi osób proponujących różne usługi prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i przestrzegamy przed wpuszczaniem nieznanych osób do mieszkań.

Jakiekolwiek prace wykonywane w imieniu Spółdzielni poprzedzane są ogłoszeniami na klatkach schodowych.


SSM CZYN dysponuje lokalami użytkowymi do wynajęcia.

1/przy ul.Mikołajska 5/50, o pow. użytk. 66,90m2, wyjściowa stawka czynszu

    podstawowego 2zł/m2,

2/ przy ul. Banacha 11/151, o pow. użytk.  61,64m2, wyjściowa stawka czynszu

    podstawowego 2zł/m2,

3/ przy Al. 3-go Maja 27/1, o pow. użytk.  152,55m2, wyjściowa stawka czynszu

    podstawowego 7zł/m2,

4/ przy Garncarska 7/58 , o pow.


Informacja

W związku z pracami prowadzonymi z podłączeniem centralnej ciepłej wody , Zarząd informuje iż w budynkach przy ulicy:

  1. 1) Banacha 7 ,9
  2. 2) Anny Gryfitki 1,3,5
  3. 3) Zygmunta Augusta 76
  4. 4) Piłsudskiego 1D

opłata zaliczkowa za podgrzanie wody wynosić będzie 20 zł/m3 miesięcznie od momentu podłączenia mieszkania do instalacji ciepłaej wody. W opłacie tej, ilość wody do podgrzania ustalono w wysokości 40% średniomiesięcznego zużycia wody w mieszkaniu, za okres 6-ciu miesięcy przed montażem wodomierza ciepłej wody.

Zarząd SSM „CZYN


O G Ł O S Z E N I E

 

Uprzejmie informujemy Państwa, że od 01.07.2014 r. firma COFELY EC SERWIS Sp. z o.o. 76-200 Słupsk, ul. Kulczyńskiego 6 jest odpowiedzialna za właściwe utrzymanie stanu technicznego instalacji centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody w ramach ich całodobowej konserwacji w zasobach SSM „Czyn” w Słupsku.
Natomiast konserwację instalacji c.o. w Jezierzycach i Dębnicy Kaszubskiej w dalszym ciągu obsługuje fima Zakład Instalatorstwa Sanitarnego C.O. "Instalalacje Gazowe i ślusarstwo" HENRYK GOLEC ul. Wyszyńskiego 1/18 w Słupsku


ZARZĄD SŁUPSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „CZYN” W SŁUPSKU WYDZIERŻAWI 3 MIEJSCA POSTOJOWE DLA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH NA PARKINGU NIESTRZEŻONYM USYTUOWANYM W NIERUCHOMOŚCI GARAŻOWEJ PRZY UL. OSTROROGA 2/6 W SŁUPSKU.

Dzierżawiony teren, na którym znajdują się w/w miejsca postojowe zabezpieczony jest w słupki łamane chroniący go przed wjazdem innych pojazdów.

UNIQA
Subskrybuje zawartość