Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „CZYN” w Słupsku  ogłasza przetarg na:

I. Najem lokali użytkowych:

 1. przy ul. Garncarska 7/58, o pow. użytk.  64,60m2, wyjściowa stawka czynszu  podstawowego 15zł/m2, wadium 2000zł.;
 2. przy Al.3-go Maja 77/3, o pow. użytk. 123,61m2, wyjściowa stawka czynszu podstawowego 6zł/m2, wadium 1600zł.;
 3. przy ul. Zyg. Augusta 12/151, o pow. użytk.  62,60m2, wyjściowa stawka czynszu podstawowego 3zł/m2, wadium 450zł..
 4. przy ul. Garncarska 7/55, o pow. użytk.  21,10m2, wyjściowa stawka czynszu podstawowego 15zł/m2, wadium 550zł.;
 5. przy Al. 3-go Maja 77/18, o pow. użytk. 28,08m2, wyjściowa stawka czynszu podstawowego 6zł/m2, wadium 600 zł.;od dnia 01.03.2016r.
 6. przy Al. 3-go Maja 77/16, o pow. użytk. 72,4m2, wyjściowa stawka czynszu podstawowego 3zł/m2, wadium 700 zł.;
 7. przy Al. 3-go Maja 82/28 , o pow. użytk.61,09m2, wyjściowa stawka czynszu podstawowego 21zł/m2, wadium 2.400 zł.;
 8. przy Al. 3-go Maja 82/27, o pow. użytk. 213,22m2, wyjściowa stawka czynszu podstawowego 14 zł/m2, wadium 5.400 zł.;

Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „CZYN” w Słupsku  ogłasza przetarg ofertowy na :

Dzierżawę  miejsc postojowych :

 • nr 7, 14,15 i  od 01.03.2016r. nr 9  dla pojazdu samochodowego na parkingu  usytuowanym  pomiędzy budynkami przy ul. Bogusława X 2A, 5, 6 w Słupsku. Wyjściowa stawka miesięcznej opłaty dzierżawnej za 1 miejsce postojowe  wynosi 35zł + VAT.
 • nr 1,2,3 dla pojazdu samochodowego na parkingu usytuowanym  przy  ul. Ostroroga 2/6  w Słupsku.   Wyjściowa stawka miesięcznej opłaty dzierżawnej za 1 miejsce postojowe  wynosi 35zł + VAT.
 • nr 6 dla pojazdu samochodowego na parkingu usytuowanym pomiędzy budynkami  przy  ul. Władysława IV 5,7 w Słupsku.     Wyjściowa stawka miesięcznej opłaty dzierżawnej za 1 miejsce postojowe  wynosi 30zł + VAT.


OSTRZEŻENIE

W związku z docierającymi do Zarządu informacjami  dotyczącymi osób proponujących różne usługi prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i przestrzegamy przed wpuszczaniem nieznanych osób do mieszkań.

Jakiekolwiek prace wykonywane w imieniu Spółdzielni poprzedzane są ogłoszeniami na klatkach schodowych.


Informacja

W związku z pracami prowadzonymi z podłączeniem centralnej ciepłej wody , Zarząd informuje iż w budynkach  do których będzie doprowadzona Centralna Ciepła Woda (CCW) opłata zaliczkowa za podgrzanie wody wynosić będzie 20 zł/m3 miesięcznie od momentu podłączenia mieszkania do instalacji ciepłaej wody. W opłacie tej, ilość wody do podgrzania ustalono w wysokości 40% średniomiesięcznego zużycia wody w mieszkaniu, za okres 6-ciu miesięcy przed montażem wodomierza ciepłej wody.

Zarząd SSM „CZYN


O G Ł O S Z E N I E

 

Uprzejmie informujemy Państwa, że od 01.07.2014 r. firma COFELY EC SERWIS Sp. z o.o. 76-200 Słupsk, ul. Kulczyńskiego 6 jest odpowiedzialna za właściwe utrzymanie stanu technicznego instalacji centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody w ramach ich całodobowej konserwacji w zasobach SSM „Czyn” w Słupsku.
Natomiast konserwację instalacji c.o. w Jezierzycach i Dębnicy Kaszubskiej w dalszym ciągu obsługuje fima Zakład Instalatorstwa Sanitarnego C.O. "Instalalacje Gazowe i ślusarstwo" HENRYK GOLEC ul. Wyszyńskiego 1/18 w Słupsku

Lokale do wynajęcia

Brak nowych ogłoszeń
UNIQA
Subskrybuje zawartość