• Zarząd SSM CZYN  informuje że funkcjonalność EUSŁUGi została uruchomiona.

  Zarząd SSM CZYN


 • Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn” 76-200 Słupsk ul. Leszczyńskiego 7 tel. 59/ 84 32 516 ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na :

  Utrzymanie w czystości klatek schodowych i piwnic w zasobach zarządzanych przez SSM „Czyn”

  Termin składania ofert przetargowych upływa dnia 14.08.2014 r. o godz. 15:00

  Oferty winny odpowiadać warunkom specyfikacji, które można pobrać poniżej.
  Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta z możliwością przeprowadzenia przetargu ustnego lub negocjacji cenowych z wybranymi oferentami lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 • „Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn” 76-200 Słupsk ul. Leszczyńskiego 7 tel. 59 84 32 516  ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na: wykonanie instalacji c.o. i c.c.w. w budynku przy ul. Szczecińskiej 6 w Słupsku.

  Oferty należy złożyć w terminie do dnia 11.08.2014r. do godz. 10:00

  Oferty winny odpowiadać warunkom specyfikacji, którą można pobrać poniżej.

  Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta z możliwością przeprowadzenia przetargu ustnego z wybranymi oferentami lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

  SIWZ
  Zał. nr 3 - Dokumentacja projektowa

 • Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa ”Czyn” w Słupsku ogłasza ustny nieograniczony przetarg na uzyskanie pierwszeństwa do ustanowienia prawa odrębnej własności lokali mieszkalnych przy ulicy:

  1. Zygmunta Augusta 4/72 w Słupsku o pow. użytk. 37,20 m 2 wraz z przynależną piwnicą o pow. 3,32 m2 /  2-pokojowe, widna kuchnia, III piętro, opomiarowane media; mieszkanie używane/, Przetargowa cena wywoławcza wynosi 98.624,- zł. Wadium wynosi 4.930,- zł.

  2. Banacha 7/180 w Słupsku o pow. użytk. 36,60 m2 wraz z przynależną piwnicą o pow. 2,39 m2 / 2-pokojowe, ciemna kuchnia, parter, opomiarowane media; mieszkanie używane/. Przetargowa cena wywoławcza wynosi 86.640,- zł. Wadium wynosi 4.333,- zł.

 • SSM „Czyn” w Słupsku wynajmie n/w lokale:

  1. ul. Garncarska 7/55 - 21,10m2, stawka 20zł/m2, wadium 700zł

  2. ul. Zyg. Augusta 12/151 - 62,60m2, stawka 3zł/m2, wadium 450zł

  Stawka czynszu nie obejmuje podatku VAT oraz innych opłat zmiennych związanych z użytkowaniem lokali.

  Bliższych informacji można uzyskać w biurze SSM ”Czyn” przy ulicy Leszczyńskiego 7


 • W związku z informacjami docierającymi do Zarządu SSM „CZYN” na temat konieczności wymiany okien oferowanych przez osoby powołujące się na Spółdzielnię,  PRZESTRZEGAMY przed wpuszczeniem ich do mieszkań oraz korzystania z ich usług, ponieważ nie działają one w naszym imieniu.