• Zarząd Słupskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „CZYN” informuje, że w całych zasobach mieszkaniowych przeprowadzana jest inwentaryzacja grzejników centralnego ogrzewania, a w wybranych budynkach wykonywana jest także kontrola instalacji wodnej wraz z podłączeniem do wodomierzy lokalowych.
  Zakres i termin przeprowadzenia w/w prac określany jest każdorazowo w formie ogłoszenia wywieszanych na klatkach schodowych. • Informujemy Państwa, że z dniem 1.10.2014r. ulega zmianie firma sprzątająca klatki schodowe i piwnice. Wszelkie uwagi dotyczące jakości świadczonych usług w zakresie sprzątania należy kierować bezpośrednio do właściciela firmy „LIBERTY” p. Jakuba Kamińskiego pod nr tel. 694-805-808 lub do administratora budynku.
  Ponadto zmienia się harmonogram sprzątania klatek schodowych.
  Nowy termin sprzątania klatki schodowej znajdziecie Państwo w gablocie ogłoszeniowej.
 • Bogusław Kostrzewa przeprasza oskarżyciela prywatnego Ryszarda Pietrzkiewicza za wypowiedź sformułowaną w dniu 08 czerwca 2013 roku podczas Walnego Zgromadzenia Członków Słupskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czyn” w Słupsku, które odbyło się w Spółdzielczym Domu Kultury „EMKA” w Słupsku przy ul. Zygmunta Augusta 14, a sformułowaną po odczytaniu zebranym treści specyfikacji dotyczącej remontu klatek schodowych przedstawianej wykonawcom realizującym ten zakres prac na rzecz Spółdzielni w części zobowiązującej ich do zakupu materiałów budowlanych – płytek w hurtowni, po odczytaniu której Bogusław Kostrzewa stwierdził, że członek Rady pełniący w dniu dzisiejszym funkcję Przewodniczącego Zebrania „ czerpał z tego korzyści”. • Zarząd SSM CZYN przedstawia HARMONOGRAM spotkań konsultacyjnych w 2014 roku.


 •  

  O G Ł O S Z E N I E


  Uprzejmie informujemy Państwa, że od 01.07.2014 r. firma COFELY EC SERWIS Sp. z o.o. 76-200 Słupsk, ul. Kulczyńskiego 6 jest odpowiedzialna za właściwe utrzymanie stanu technicznego instalacji centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody w ramach ich całodobowej konserwacji w zasobach SSM „Czyn” w Słupsku.
  Natomiast konserwację instalacji c.o. w Jezierzycach i Dębnicy Kaszubskiej w dalszym ciągu obsługuje fima Zakład Instalatorstwa Sanitarnego C.O. "Instalalacje Gazowe i ślusarstwo" HENRYK GOLEC ul. Wyszyńskiego 1/18 w Słupsku

 • Zarząd SSM „Czyn” przestrzega mieszkańców przed włamaniami do mieszkań. Upał i szczyt sezonu urlopowego sprzyjają włamywaczom. W związku z serią włamań prosimy o wzmożenie czujności zwłaszcza sąsiadów podczas naszych wyjazdów i o wszelkich zagrożeniach informować bezpośrednio policję pod nr alarmowy 997.
  Zarząd SSM „Czyn”

Przetargi inne

Brak