Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „CZYN” w Słupsku  ogłasza przetarg na:

 Najem lokali użytkowych:

  1. przy ul. Garncarska 7/58, o pow. użytk.  64,60m2, wyjściowa stawka czynszu  podstawowego 10zł/m2, wadium 1200zł.;
  2. przy Al.3-go Maja 77/18, o pow. użytk. 28,08m2, wyjściowa stawka czynszu podstawowego 6zł/m2, wadium 350zł.;
  3. przy ul. Zyg. Augusta 12/151, o pow. użytk.  62,60m2, wyjściowa stawka czynszu podstawowego 3zł/m2, wadium 450zł.; od dnia 01.07.2016r

 


I  N  F  O  R  M  A  C  J  A

Dla Członków Słupskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czyn”  dot. Walnego Zgromadzenia Członków SSM „Czyn” w 2016roku.

Zarząd Słupskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czyn” zawiadamia, że w dniach 06.06.2016r. – 10.06.2016r. w Spółdzielczym Domu Kultury „EMKA” przy ul. Zygmunta Augusta 14 odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni.

W związku z podziałem Walnego Zgromadzenia w roku bieżącym  na 3 części informację o terminie obrad poszczególnych części Walnego Zgromadzenia dostarczono do euroskrzynek.

Przypominamy, że członek uczestniczący w obradach Walnego Zgromadzenia winien okazać dowód tożsamości.

W załączeniu:

1. Zawiadomienia dot. poszczególnych części Walnego Zgromadzenia

2. Projekt porządku obrad

http://www.nivea.pl/podworko

Od 5 maja 2016 r, mamy szansę na zdobycie Rodzinnego Miejsca Zabaw poprzez aktywne głosowanie na lokalizację przy ulicy Władysława IV (przy falowcu). Aby oddać głos należy odwiedzić stronę:

http://www.nivea.pl/podworko

Niezależnie od wybranego sposobu głosowania (Strona Internetowa lub Aplikacja Mobilna) każdy uczestnik głosowania może głosować tylko raz w ciągu danego dnia na jedną wybraną przez siebie lokalizację, w szczególności zabronione jest jednoczesne oddawanie głosu w jednym dniu poprzez Stronę Internetową oraz Aplikację Mobilną. W kolejnym dniu ten sam uczestnik głosowania może oddać następny głos na tę samą lub inną wybraną przez siebie lokalizację

Zaproś znajomych do głosowania i zwiększ szansę na wybudowanie Podwórka.


SSM „Czyn” informuje,

że w SDK „EMKA”

przy ul. Zygmunta Augusta 14

istnieje możliwość wynajęcia pomieszczeń na:

  • kursy
  • szkolenia
  • prezentacje firmowe
  • zebrania

Bliższych informacji można uzyskać  w biurze SDK „EMKA" przy ulicy Zyg. Augusta 14,  tel. 59 843 14 59, 795 113 878.OSTRZEŻENIE

W związku z docierającymi do Zarządu informacjami  dotyczącymi osób proponujących różne usługi prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i przestrzegamy przed wpuszczaniem nieznanych osób do mieszkań.

Jakiekolwiek prace wykonywane w imieniu Spółdzielni poprzedzane są ogłoszeniami na klatkach schodowych.

 


SSM CZYN dysponuje lokalami użytkowymi do wynajęcia.

Najem lokali użytkowych:

  1. przy ul. Garncarska 7/58, o pow. użytk.  64,60m2, wyjściowa stawka czynszu  podstawowego 15zł/m2,

  2. przy Al. 3-go Maja 77/18, o pow. użytk. 28,08m2, wyjściowa stawka czynszu podstawowego 6zł/m2,

W dniu zawarcia umowy najmu Najemca zobowiązany będzie do wpłaty kaucji w wysokości 2-miesięcznych opłat czynszowych.


Informacja

W związku z pracami prowadzonymi z podłączeniem centralnej ciepłej wody , Zarząd informuje iż w budynkach  do których będzie doprowadzona Centralna Ciepła Woda (CCW) opłata zaliczkowa za podgrzanie wody wynosić będzie 20 zł/m3 miesięcznie od momentu podłączenia mieszkania do instalacji ciepłaej wody. W opłacie tej, ilość wody do podgrzania ustalono w wysokości 40% średniomiesięcznego zużycia wody w mieszkaniu, za okres 6-ciu miesięcy przed montażem wodomierza ciepłej wody.

Zarząd SSM „CZYN


O G Ł O S Z E N I E

 

Uprzejmie informujemy Państwa, że od 01.07.2014 r. firma COFELY EC SERWIS Sp. z o.o. 76-200 Słupsk, ul. Kulczyńskiego 6 jest odpowiedzialna za właściwe utrzymanie stanu technicznego instalacji centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody w ramach ich całodobowej konserwacji w zasobach SSM „Czyn” w Słupsku.
Natomiast konserwację instalacji c.o. w Jezierzycach i Dębnicy Kaszubskiej w dalszym ciągu obsługuje fima Zakład Instalatorstwa Sanitarnego C.O. "Instalalacje Gazowe i ślusarstwo" HENRYK GOLEC ul. Wyszyńskiego 1/18 w Słupsku


ZARZĄD SŁUPSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „CZYN” W SŁUPSKU WYDZIERŻAWI 3 MIEJSCA POSTOJOWE DLA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH NA PARKINGU NIESTRZEŻONYM USYTUOWANYM W NIERUCHOMOŚCI GARAŻOWEJ PRZY UL. OSTROROGA 2/6 W SŁUPSKU.

Dzierżawiony teren, na którym znajdują się w/w miejsca postojowe zabezpieczony jest w słupki łamane chroniący go przed wjazdem innych pojazdów.

UNIQA
Subskrybuje zawartość