Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn” ogłasza przetarg ofertowy na uzyskanie pierwszeństwa do ustanowienia prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego dla członków oczekujących w SSM „Czyn” przy ulicy :

  1. Wojska Polskiego 16/4 w Słupsku o pow. użytk. 90,30 m2 wraz z przynależną piwnicą o pow. 6,60 m2 /2-pokojowe, kuchnia, II piętro, opomiarowane media, mieszkanie używane/. Przetargowa cena wywoławcza wynosi 163.500 zł, wadium wynosi 8.200 zł

Oferty pisemne należy składać w siedzibie Spółdzielni przy ul. Leszczyńskiego 7 pok. 27 /sekretariat/ do dnia 06.04.2017 r. do godz. 11.30.


Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „CZYN” w Słupsku wydzierżawi miejsce postojowe - nr 12 dla pojazdu samochodowego na parkingu usytuowanym pomiędzy budynkami przy ul. Bogusława X 2A, 5, 6 w Słupsku. Wyjściowa stawka miesięcznej opłaty dzierżawnej za miejsce postojowe wynosi 35zł +VAT.


ZARZĄD SŁUPSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „CZYN” W SŁUPSKU WYDZIERŻAWI 3 MIEJSCA POSTOJOWE DLA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH NA PARKINGU NIESTRZEŻONYM USYTUOWANYM W NIERUCHOMOŚCI GARAŻOWEJ PRZY UL. OSTROROGA 2/6 W SŁUPSKU.

Dzierżawiony teren, na którym znajdują się w/w miejsca postojowe zabezpieczony jest w słupki łamane chroniący go przed wjazdem innych pojazdów.


INFORMACJA ZARZĄDU DLA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI

Z inicjatywy Rady Nadzorczej, Zarząd Słupskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „CZYN” dokonał  ponownej analizy uchwał Walnych Zgromadzeń Członków, jakie odbyły się w latach 2012 – 2016, w wyniku której stwierdzono, że błędnie poinformowano Członków Spółdzielni o podjętych lub nie podjętych uchwałach.

W załączniku przedstawiamy pełną  informację w powyższej sprawie.

 


KOMUNIKAT ZARZĄDU SSM "CZYN"

SZANOWNI PAŃSTWO

Zarząd Słupskiej Spółdzielni Mieszkaniowej "Czyn" informuje, że od 23.09.2016r. rozpoczyna się sezon grzewczy.

Przypominamy Państwu, że zawory termostatyczne przy grzejnikach należy ustawić na cyfrze "5", a kapturki odpowietrzników w mieszkaniach na najwyższych kondygnacjach odkręcić o 1,5 obrotu w celu uniknięcia zapowietrzania się instalacji centralnego ogrzewania.

                                                                       Zarząd SSM "Czyn"


Komunikat

Rada Nadzorcza SSM „CZYN” informuje, że zgodnie z uchwałą RN nr 34/2016 z dnia 15 września 2016 r. dokonała wyboru Pana Zbigniewa Gałek na funkcję Prezesa Zarządu SSM „CZYN”.


KOMUNIKAT

Rada Nadzorcza SSM "Czyn" informuje, że w dniu 04 sierpnia 2016 r. przyjęła złożoną przez Panią Grażynę Kaleniecką, rezygnację z funkcji Przewodniczącej Rady Nadzorczej.


Ogłoszenie - Odwołanie Prezesa Zarządu Pani mgr Iwony Falkowskiej

 

Zarząd SSM "CZYN" informuje, że Rada Nadzorcza uchwałą nr 31/2016 z dnia 19-07-2016 r. odwołała z tym dniem Panią mgr Iwonę Falkowską z funkcji Prezesa Zarządu

Zarząd SSM CZYN


Informacja Zarządu dotycząca działań Spółdzielni w sprawie wyłączenia z eksploatacji nadajników na wieży przy ul. Banacha w Słupsku, zgodnie z Uchwałą nr 18/2013 Walnego Zgromadzenia SSM „CZYN”


SSM „Czyn” informuje,

że w SDK „EMKA”

przy ul. Zygmunta Augusta 14

istnieje możliwość wynajęcia pomieszczeń na:

  • kursy
  • szkolenia
  • prezentacje firmowe
  • zebrania

Bliższych informacji m


OSTRZEŻENIE

W związku z docierającymi do Zarządu informacjami  dotyczącymi osób proponujących różne usługi prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i przestrzegamy przed wpuszczaniem nieznanych osób do mieszkań.

Jakiekolwiek prace wykonywane w imieniu Spółdzielni poprzedzane są ogłoszeniami na klatkach schodowych.


Informacja

W związku z pracami prowadzonymi z podłączeniem centralnej ciepłej wody , Zarząd informuje iż w budynkach  do których będzie doprowadzona Centralna Ciepła Woda (CCW) opłata zaliczkowa za podgrzanie wody wynosić będzie 20 zł/m3 miesięcznie od momentu podłączenia mieszkania do instalacji ciepłej wody. W opłacie tej, ilość wody do podgrzania ustalono w wysokości 40% średniomiesięcznego zużycia wody w mieszkaniu, za okres 6-ciu miesięcy przed montażem wodomierza ciepłej wody.

Zarząd SSM „CZYN


O G Ł O S Z E N I E

 

Uprzejmie informujemy Państwa, że od 01.07.2014 r. firma COFELY EC SERWIS Sp. z o.o. 76-200 Słupsk, ul. Kulczyńskiego 6 jest odpowiedzialna za właściwe utrzymanie stanu technicznego instalacji centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody w ramach ich całodobowej konserwacji w zasobach SSM „Czyn” w Słupsku.

Natomiast konserwację instalacji c.o. w Jezierzycach i Dębnicy Kaszubskiej w dalszym ciągu obsługuje fima Zakład Instalatorstwa Sanitarnego C.O. "Instalalacje Gazowe i ślusarstwo" HENRYK GOLEC ul. Wyszyńskiego 1/18 w Słupsku

UNIQA
Subskrybuje zawartość