• RADA NADZORCZA SŁUPSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „CZYN” w SŁUPSKU
  ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu ds. Technicznych SSM „Czyn”.

  1. Wymagania konieczne:
  a) wykształcenie wyższe techniczne inżynierskie lub magisterskie – ogólnobudowlane,
  b) co najmniej 10 letni staż pracy, w tym co najmniej 5 letni staż pracy na stanowiskach kierowniczych,
  c) doświadczenie w sprawowaniu nadzoru nad pracownikami i firmami wykonującymi prace remontowe i konserwacyjne,
  d) znajomość przedmiarowania, kosztorysowania, przygotowywania specyfikacji technicznych i umów związanych z działalnością remontową oraz kontrola ich realizacji,
  e) niekaralność za przestępstwo umyślne, w tym skarbowe oraz za składanie fałszywych zeznań i posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.

 • RADA NADZORCZA SŁUPSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „CZYN” w SŁUPSKU
  ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu SSM „Czyn”.

  1. Wymagania konieczne:
  a) wykształcenie wyższe administracyjne lub prawnicze,
  b) co najmniej 10 letni staż pracy, w tym co najmniej 5 letni staż pracy na stanowiskach kierowniczych,
  c) niekaralność za przestępstwo umyślne, w tym skarbowe oraz za składanie fałszywych zeznań i posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.
  2. Dodatkowe pożądane wymagania:
  a) posiadanie licencji zarządzania nieruchomościami,
  b) znajomość prawa spółdzielczego i zasad funkcjonowania spółdzielni,
  c) umiejętność kierowania zespołem i zarządzania zasobami ludzkimi oraz wiedza z zakresu prawa pracy,

 • Zarząd SSM CZYN  wyjaśnia, że przerwy w działaniu strony internetowej Spółdzielni nastąpiły w wyniku zmiany dostawcy usługi telekomunikacyjnej.
  Informujemy, że z tego też powodu czasowo zostało zawieszone działanie witryny  EUSŁUGI
  Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

  Zarząd SSM CZYN


 • SSM „Czyn” w Słupsku wynajmie n/w lokale:

  1. ul. Garncarska 7/55 - 21,10m2, stawka 20zł/m2, wadium 700zł

  2. ul. Zyg. Augusta 12/151 - 62,60m2, stawka 3zł/m2, wadium 450zł

  Stawka czynszu nie obejmuje podatku VAT oraz innych opłat zmiennych związanych z użytkowaniem lokali.

  Bliższych informacji można uzyskać w biurze SSM ”Czyn” przy ulicy Leszczyńskiego 7


 • W związku z informacjami docierającymi do Zarządu SSM „CZYN” na temat konieczności wymiany okien oferowanych przez osoby powołujące się na Spółdzielnię,  PRZESTRZEGAMY przed wpuszczeniem ich do mieszkań oraz korzystania z ich usług, ponieważ nie działają one w naszym imieniu.

Przetargi inne

Brak