• Zarząd SSM „Czyn” przestrzega mieszkańców przed włamaniami do mieszkań. Upał i szczyt sezonu urlopowego sprzyjają włamywaczom. W związku z serią włamań prosimy o wzmożenie czujności zwłaszcza sąsiadów podczas naszych wyjazdów i o wszelkich zagrożeniach informować bezpośrednio policję pod nr alarmowy 997.
  Zarząd SSM „Czyn”
 •  

  Szanowni Państwo
  Lokatorzy zasobu mieszkaniowego zarządzanego przez SSM CZYN w Słupsku

  Zgodnie z obowiązującymi przepisami pomiary sprawdzające instalacji elektrycznych stanowią element tzw. przeglądów pięcioletnich budynków i budowli. Są to przeglądy nakazane prawem, regulowane przez następujące przepisy:

  - Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane – tekst jednolity Dz. U. nr 207 z 2003 r.
  poz. 2016 ( z późniejszymi zmianami),
  - Ustawa z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne – Dz. U. nr. 54 z 1997 r. poz. 348
  ( z późniejszymi zmianami ),
  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07.04.2004 r. w sprawie warunków

 • Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn” 76-200 Słupsk ul. Leszczyńskiego 7 tel. 59/ 84 32 516 ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na :

  Utrzymanie w czystości klatek schodowych i piwnic w zasobach zarządzanych przez SSM „Czyn”

  Termin składania ofert przetargowych upływa dnia 14.08.2014 r. o godz. 15:00

  Oferty winny odpowiadać warunkom specyfikacji, które można pobrać poniżej.
  Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta z możliwością przeprowadzenia przetargu ustnego lub negocjacji cenowych z wybranymi oferentami lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 • „Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn” 76-200 Słupsk ul. Leszczyńskiego 7 tel. 59 84 32 516  ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na: wykonanie instalacji c.o. i c.c.w. w budynku przy ul. Szczecińskiej 6 w Słupsku.

  Oferty należy złożyć w terminie do dnia 11.08.2014r. do godz. 10:00

  Oferty winny odpowiadać warunkom specyfikacji, którą można pobrać poniżej.

  Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta z możliwością przeprowadzenia przetargu ustnego z wybranymi oferentami lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

  SIWZ
  Zał. nr 3 - Dokumentacja projektowa

 • SSM „Czyn” w Słupsku wynajmie n/w lokale:

  1. ul. Garncarska 7/55 - 21,10m2, stawka 20zł/m2, wadium 700zł

  2. ul. Zyg. Augusta 12/151 - 62,60m2, stawka 3zł/m2, wadium 450zł

  Stawka czynszu nie obejmuje podatku VAT oraz innych opłat zmiennych związanych z użytkowaniem lokali.

  Bliższych informacji można uzyskać w biurze SSM ”Czyn” przy ulicy Leszczyńskiego 7


 • W związku z informacjami docierającymi do Zarządu SSM „CZYN” na temat konieczności wymiany okien oferowanych przez osoby powołujące się na Spółdzielnię,  PRZESTRZEGAMY przed wpuszczeniem ich do mieszkań oraz korzystania z ich usług, ponieważ nie działają one w naszym imieniu.