• Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „CZYN” w Słupsku ogłasza przetarg ofertowy na :

  Dzierżawę miejsc postojowych :

  - nr 13, 16 i nr 2 od 1.11.2014r. dla pojazdu samochodowego na parkingu usytuowanym pomiędzy budynkami przy ul. Bogusława X 2A, 5, 6 w Słupsku. Wyjściowa stawka miesięcznej opłaty dzierżawnej za 1 miejsce postojowe wynosi 35zł +VAT.

  - nr 7 i 8 dla pojazdu samochodowego na parkingu usytuowanym pomiędzy budynkami przy ul. Władysława IV 5,7 w Słupsku. Wyjściowa stawka miesięcznej opłaty dzierżawnej za 1 miejsce postojowe wynosi 30zł +VAT.

  Oferty pisemne należy składać w sekretariacie Spółdzielni przy ul. Leszczyńskiego 7 do dnia 30.09.2014r. 

  Oferta pisemna powinna zawierać:

  - imię i nazwisko oferenta, adres zamieszkania oraz numer telefonu;
  - wskazanie adresu i numeru miejsca postojowego, którego oferta dotyczy; • Zarząd SSM CZYN przedstawia HARMONOGRAM spotkań konsultacyjnych w 2014 roku.


 •  

  O G Ł O S Z E N I E


  Uprzejmie informujemy Państwa, że od 01.07.2014 r. firma COFELY EC SERWIS Sp. z o.o. 76-200 Słupsk, ul. Kulczyńskiego 6 jest odpowiedzialna za właściwe utrzymanie stanu technicznego instalacji centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody w ramach ich całodobowej konserwacji w zasobach SSM „Czyn” w Słupsku.
  Natomiast konserwację instalacji c.o. w Jezierzycach i Dębnicy Kaszubskiej w dalszym ciągu obsługuje fima Zakład Instalatorstwa Sanitarnego C.O. "Instalalacje Gazowe i ślusarstwo" HENRYK GOLEC ul. Wyszyńskiego 1/18 w Słupsku

 • Zarząd SSM „Czyn” przestrzega mieszkańców przed włamaniami do mieszkań. Upał i szczyt sezonu urlopowego sprzyjają włamywaczom. W związku z serią włamań prosimy o wzmożenie czujności zwłaszcza sąsiadów podczas naszych wyjazdów i o wszelkich zagrożeniach informować bezpośrednio policję pod nr alarmowy 997.
  Zarząd SSM „Czyn”
 •  

  Szanowni Państwo
  Lokatorzy zasobu mieszkaniowego zarządzanego przez SSM CZYN w Słupsku

  Zgodnie z obowiązującymi przepisami pomiary sprawdzające instalacji elektrycznych stanowią element tzw. przeglądów pięcioletnich budynków i budowli. Są to przeglądy nakazane prawem, regulowane przez następujące przepisy:

  - Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane – tekst jednolity Dz. U. nr 207 z 2003 r.
  poz. 2016 ( z późniejszymi zmianami),
  - Ustawa z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne – Dz. U. nr. 54 z 1997 r. poz. 348
  ( z późniejszymi zmianami ),
  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07.04.2004 r. w sprawie warunków


 • W związku z informacjami docierającymi do Zarządu SSM „CZYN” na temat konieczności wymiany okien oferowanych przez osoby powołujące się na Spółdzielnię,  PRZESTRZEGAMY przed wpuszczeniem ich do mieszkań oraz korzystania z ich usług, ponieważ nie działają one w naszym imieniu.